BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 106

 Psalmynas
  
 Dievo gerumas savo tautai
  
Ps 106

B

I

6 Nusidėjome – mes ir mūsų protėviai, –

esame nusikaltę, nedorai elgėmės.

7 Mūsų protėviai Egipte nepaisė tavo nuostabių darbų,

pamiršo tavo gerumą

ir maištavo prieš Aukščiausiąjį prie Nendrių jūros.

IV

19 Prie Horebo žmonės pasidirbo veršį

ir garbino nulietą atvaizdą.

20 Jie sukeitė Dievo garbę

su žolę ėdančio jaučio atvaizdu.

21 Jie užmiršo Dievą – savo Gelbėtoją,

padariusį didžių dalykų Egipte.

22 Kokių nuostabių darbų jis padarė Hamo žemėje!

Kokių baisių dalykų prie Nendrių jūros!

  
Išnašos:
1Ps 106,1-106,47: Šis himnas, kaip ir Ps 105, apžvelgia Izraelio istoriją, bet čia vyraujanti mintis yra išrinktosios tautos maištinga dvasia, nepaisant Dievo gerumo jai. Po įžanginės maldos prašant Dievo gailestingumo sau ir tautai (A) psalmininkas pasakoja apie izraeliečių tikėjimo stoką, parodytą Išėjimo iš Egipto metu (B I), jų didelį geidimą mėsos dykumoje (B II), Koraho, Datano ir Abiramo maištus (B III), auksinio veršio garbinimą prie Sinajaus (B IV), izraeliečių bailumą ir beprotišką riziką pirmąkart susidūrus su kanaaniečiais (B V), izraeliečių pasimetimą prie Peoro (B VI), jų nusikaltimą Mozei (B VII), jų susigiminiavimą vedybomis su pagonimis (B VIII). Išpažindamas, kad žmonių nedorumas privertė Dievą juos pakartotinai bausti nelaimėmis ir pralaimėjimais (C), psalmininkas prašo surinkti ir atkurti išblaškytą tautą (47-oji eilutė).
2Ps 106,32: ... Mozė nukentėjo: Mozei nebuvo leista įeiti į Pažado Žemę. Žr. Sk 20,12.
3Ps 106,48: Šis pagarbinimas – doksologija – Ketvirtosios Psalmyno knygos užsklandoje yra vėlesnis priedas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 106