BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 46

 Pradžios knyga
  
Pr 46

Jokūbas išsikelia į Egiptą

1 Izraelis leidosi į kelionę su viskuo, ką jis turėjo. Pasiekęs Beer-Šebą, jis atnašavo aukas savo tėvo Izaoko Dievui. 2 Ten Dievas, kalbėdamas Izraeliui nakties regėjime, jį pašaukė: „Jokūbai, Jokūbai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ – 3 „Aš esu Dievas,[i1]– tarė jam, – Dievas tavo tėvo! Nebijok keltis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didele tauta. 4 Aš pats keliausiu su tavimi į Egiptą ir aš pats tave atgal parvesiu. Paties Juozapo ranka užmerks tau akis“.

5 Taigi Jokūbas pakilo iš Beer-Šebos. Izraelio sūnūs sukėlė savo tėvą Jokūbą, savo vaikus ir žmonas į vežimus, kuriuos faraonas buvo atsiuntęs jam atvežti. 6 Su savimi jie pasiėmė ir gyvulius bei nuosavybę, įsigytą Kanaano krašte, ir atkeliavo į Egiptą pats Jokūbas ir visi jo palikuonys. 7 Jis atsivedė į Egiptą savo sūnus, dukteris ir savo sūnų dukteris – visus savo palikuonis.

Jokūbo šeimyna Egipte

28 {Izraelis} buvo pasiuntęs Judą pirm savęs pas Juozapą, kad pirma jo nuvyktų į Gošeną. Jiems atėjus į Gošeno žemę, 29 Juozapas įsakė pakinkyti jo vežimą ir nuvyko į Gošeną pasitikti savo tėvo. Vos tik pamatęs jį prieš save, jis puolė jam ant kaklo ir jį apsikabinęs ilgai verkė. 30 O Izraelis sakė Juozapui: „Dabar jau galiu mirti, pats pamatęs, kad tu dar gyvas“.

  
Išnašos:
1Pr 46,3: Aš esu Dievas: tikrinis Dievo vardas, o ne bendrinis daiktavardis. Hebrajiškai Aš esu El.
2Pr 46,9: Šis genealoginis sąrašas remiasi Mozės amžiaus izraeliečių klanų sąrašais (žr. Sk 26,5-50). Jis apima ir kai kuriuos vaikaičius, kurie vargu buvo gimę, nes Juozapas dar buvo pernelyg jaunas. Keturiolikos skaičius 22-oje eilutėje remiasi netiksliu genealoginiu sąrašu.
3Pr 46,27: ... septyniasdešimt: arba suapvalintas skaičius, arba sudarytas įskaitant Jokūbą ir Juozapą su dviem sūnumis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 46