BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 11

 Patarlių knyga
  
Pat 11

1 Neteisingos svarstyklės yra pasibjaurėjimas VIEŠPAČIUI,

o sąžiningas svarstis jam malonumas.

2 Puikybę lydi gėda,

o išmintis eina su kukliaisiais.

3 Dorųjų sąžiningumas juos veda,

o klastinguosius suktumas pražudo.

4 Atpildo dieną turtai[i1] nepadės,

o teisumas gelbės nuo mirties.

5 Doro žmogaus teisumas išlygina jo kelią,

o nedorėlis pargriūva per savo nedorumą.

6 Sąžiningųjų teisumas juos gelbsti,

o klastinguosius jų kėslai pagauna.

7 Nedoro žmogaus viltys su mirtim pražūva;

į turtus sudėta viltis niekais nueina.

8 Teisus žmogus ištraukiamas iš vargo,

o nedorėlis užima jo vietą.

9 Savo burna bedievis žmogus kaimynui prapultis,

o teisieji išgelbstimi sumanumu.

10 Dėl teisiųjų sėkmės džiūgauja miestas,

o nedorėliams žuvus, šaukiama iš džiaugsmo.

11 Dorųjų laiminimu miestas yra statomas,

o nedorėlių burna – griaunamas.

12 Kas niekina savo kaimyną, tam trūksta širdies,

o protingas žmogus tyli.

13 Liežuvautojas vaikštinėja, išplepėdamas paslaptis,

o ištikimas asmuo paslaptį laiko.

14 Kur nėra kam vadovauti, tauta žūva;

saugumą laiduoja patarėjų gausumas.

15 Svetimam žiruoti neša žalą,

o kas atsisako tai daryti, neturės rūpesčių.

16 Maloninga moteris – pelno pagarbą,

{o tą, kuri nekenčia dorybės, apgaubia gėda.

Drovus žmogus tampa skurdžiumi},

o aršieji įsigyja turtų.

17 Žmogaus gerumas daro jam pačiam gera,

o negailestingas žmogus daro sau žalą.

18 Nedoras žmogus užsidirba apgaulingą užmokestį,

o sėjantys teisumą gauna tikrąjį atlygį.

19 Teisumas yra gyvenimo ramstis,

o pikto ieškojimas veda į mirtį.

20 VIEŠPATS bjaurisi suktos širdies žmogumi,

o tie, kurių elgesys be priekaišto, jam patinka.

21 Būk tikras – nedoras žmogus neliks nenubaustas,

o teisiųjų palikuonys išsigelbės.

22 Kaip auksinis žiedas, įvertas kiaulei į snukį,

tokia yra graži moteris, neturinti sveikos nuovokos.

23 Ko teisūs žmonės trokšta, gali būti tik gera;

ko nedorėliai viliasi, sukelia pyktį.

24 Vieni dalija dosniai, tačiau turtėja.

o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.

25 Dosnus žmogus praturtinamas,

o kas pagirdo[i2] kitus, bus pats pagirdytas.

26 Kas kaupia grūdų atsargas,[i3] tą žmonės keiks,

o palaiminimas galvai to, kuris juos dalija.

27 Kas stengiasi daryti gera, užsitarnaus malonės,

o kas ieško pikta, ištiks jį pikta.

28 Žmogus, kuris pasitiki savo turtais, nuvys,

o teisieji vešės kaip žali lapai.

29 Kas kamuoja savo šeimą tas paveldi vėją;

kvailys yra išmintingųjų vergas.

30 Teisus elgesys yra gyvenimo medis,

o smurtas atima gyvenimą.

31 Jeigu teisus žmogus žemėje gauna savo atpildą,

juo labiau gaus jį nedorėlis ir nusidėjėlis!

  
Išnašos:
1Pat 11,4: ... turtai ... nuo mirties: ką žmogus turi sukaupęs, nuo mirties neišgelbės. Tik gyvenimiška atvirybė Dievo teisumui – išganymo rūpesčiui – gali tai padaryti.
2Pat 11,25: ... kas pagirdo: vanduo buvo (ir yra) Šventoje Žemėje šventas dalykas, nes jo labai trūksta.
3Pat 11,26: ... kaupia grūdų atsargas: laukdamas geresnių kainų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 11