BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 12

 Patarlių knyga
  
Pat 12

1 Kas[i1] mielai priima pamokymą, tas mėgsta žinojimą,

bet kas niekina pamokymą, tas yra tamsuolis.

2 Geras žmogus užsitarnauja VIEŠPATIES malonę,

o klastūnas – jo pasmerkimą.

3 [i2]Nedorumas žmogaus nesaugo,

o teisiųjų šaknys nebus išrautos.

4 Sumani žmona yra savo vyro vainikas,

o apsileidusi žmona – kaip kaulų puvinys.

5 Teisiųjų užmojai yra teisingi;

nedorėlių užmačios yra klastingos.

6 Nedorėlių žodžiai yra kruvinos pasalos,

o dorųjų kalba juos išgelbsti.

7 Parblokšk nedorėlius, – nieko iš jų nelieka,

o teisių žmonių namai tvirtai stovi.

8 Už protingumą žmogus laimi pagyrimą,

o sukto proto žmogus tik paniekos susilaukia.

9 Geriau[i3] būti paprastu žmogumi, turinčiu darbą,

negu išdidžiai laikytis ir neturėt ką valgyti.

10 Teisus žmogus rūpinasi savo gyvuliais,

o nedorų žmonių širdis yra žiauri.

11 Kas dirba savo žemę, turės duonos iki soties,

o kas vaikosi vėjų, neturi sveikos nuovokos.

12 Nedorų žmonių tvirtovė bus nugriauta,

o teisiųjų šaknis yra išliekanti.

13 Blogas žmogus patenka į pinkles per savo liežuvį,

o teisus žmogus išsivaduoja iš vargo.

14 Žmogus sotinasi gėrybėmis iš savo lūpų vaisiaus,

ir rankų darbas yra atlyginamas.

15 Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas,

o išmintingas žmogus klauso patarimo.

16 Kvailas žmogus tuojau parodo pyktį,

o gudrus užgaulę nutyli.

17 Kas kalba tiesą, sąžiningai liudija,

o melagingas liudytojas kalba apgaulingai.

18 Neapgalvoti žodžiai yra kaip kalavijo smūgiai,

o išmintingųjų liežuvis gydo.

19 Teisingos lūpos išlieka amžinai,

o melagingas liežuvis tik akimirką.

20 Apgaulė yra širdyse tų, kurie rengia pikta,

o duodantiems taikingą patarimą – džiaugsmas.

21 Teisaus žmogaus neištinka jokia žala,

o nedorėliai yra nelaimių priblokšti.

22 Melagingos lūpos yra pasibjaurėjimas VIEŠPAČIUI,

o kas ištikimai elgiasi, jam patinka.

23 Gudrus žmogus slepia savo išmanymą,

o kvailojo širdis skelbia savo kvailumą.

24 Darbščioji ranka valdo,

o tingiąją reikia versti dirbti.

25 Nerimas apsunkina žmogaus širdį,

o geras žodis ją pralinksmina.

26 Teisusis duoda gerą patarimą savo artimui,

o nedorėlių kelias klaidina.

27 Tingus žmogus niekad nekepa sumedžiotos mėsos,

o darbštus žmogus turi brangių turtų.

28 Ant teisumo tako yra gyvenimas;

žengiant jo taku nėra mirties.

  
Išnašos:
1Pat 12,1: Išmintingas žmogus puoselėja reiklų pamokymą – drausmę ir nevengia kritikos (žr. Pat 13,1).
2Pat 12,3: Medžio šaknys duoda medžiui tvirtumo, lygiai kaip teisumas padaro žmogų tvirtą.
3Pat 12,9: Geriau ... : išminties mokytojai mėgo geriau posakius. Žr. Pat 15,16-17; 16,8; 17,1.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 12