BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 10

 Patarlių knyga
  
 B. PIRMASIS SALIAMONO PATARLIŲ RINKINYS
  
Pat 10

1 Saliamono[i1] patarlės.

Išmintingas vaikas neša tėvui džiaugsmą,

o paikas vaikas motinai tik skausmas.

2 Nedorai įgyti turtai neneša naudos,

o teisumas gelbsti nuo mirties.

3 VIEŠPATS neleis teisiajam badauti,

o nedorėliams neduos, ko trokšta.

4 Tingi ranka neša skurdą,

o darbščiųjų rankos turtą.

5 Vaikas, kuris vasarą pripildo aruodus, yra protingas,

o vaikas, miegantis per pjūtį, neša gėdą.

6 {VIEŠPATIES} palaiminimai yra teisiojo galvai,

o nedorėlių burnoje slypi smurtas.

7 Teisiojo vardas bus laiminamas,

o nedorėlių vardas sutrūnys.

8 Išmintingos širdies žmogus rūpestingai laikysis įstatymų,

o kvailai kalbantis įkliūva į bėdą.

9 Kas elgiasi dorai, tas saugiai gyvena,

o kas eina suktu keliu, tam blogai išeis.

10 Kas pro pirštus žiūri į kaltę, padaro skausmo,

o žmogus, kuris atvirai išbara, skleidžia ramybę.

11 Teisiojo burna yra gyvenimo versmė,

o nedorėlių burnoje slypi smurtas.

12 Neapykanta sukelia vaidus,

o meilė uždengia visas kaltes.[i2]

13 Protingo žmogaus lūpose glūdi išmintis,

o bukapročio nugarai lieka tik lazda.

14 Išmintingieji brangina savo žinojimą,

o kvailojo plepėjimas priartina pavojų.

15 [i3]Turtingajam turtai yra jo tvirtovė,

o skurdžiui neturtas – jo pražūtis.

16 Teisiojo uždarbis veda į gyvenimą,

o nedorėlio pelnas – į nuodėmę.

17 Kas paiso pamokymo, eina gyvenimo taku,

o kas atmeta įspėjimą, paklysta.

18 Melagio lūpos slepia neapykantą,

o kas apkalbas leidžia, yra kvailys.

19 Kur daug kalbama, ten kaltės netrūksta,

o protingo žmogaus kalba yra santūri.

20 Teisiojo liežuvis yra rinktinis sidabras;

nedorėlių širdis – nieko verta.

21 Teisiojo lūpos maitina daugelį,

o kvailieji miršta neturėdami sveikos nuovokos.

22 [i4]VIEŠPATIES palaiminimas praturtina,

triūsas negali jo padidinti.

23 Kaip kvailajam daryti pikta – pramoga kvailajam,

taip išmintis – supratingam žmogui.

24 Ko nedorėlis bijo, tas jį užklumpa,

o ko teisieji ilgisi, tai bus jiems suteikta.

25 Audrai praėjus, nedorėlio nebelieka,

o teisusis tveria amžinai.

26 Kaip actas dantims ir dūmai akims,

taip tingus žmogus siunčiantiems jį su užduotim.

27 Pagarbi Dievo baimė prailgina gyvenimą,

bet nedorėlių metai bus sutrumpinti.

28 Teisiųjų viltis neša jiems džiaugsmą,

o nedorėlių lūkesčiai niekais nueina.

29 Dorajam VIEŠPATIES kelias yra tvirtovė,

o piktadariams – pražūtis,

30 Teisusis niekad nesvyruos,

o nedorėliai neišliks krašte.

31 Iš teisiojo burnos plaukia išmintis,

o klastingas liežuvis bus išpjautas.

32 Teisiojo lūpos žino, kas gera,

nedorėlių burna – kas apgaulinga.

  
Išnašos:
1Pat 10,1-10,32: Šio pirmojo Saliamono patarlių rinkinio turinio įvairovė dažniausiai siejasi su pavienio žmogaus gyvenimu. Kiekviena šio 375 patarlių rinkinio patarlė yra skirtinga, ženklindama vieną mintį arba sinonimine minties lygiagrete (žr. Pat 22,1), arba minties priešprieša (žr. Pat 10,1), arba sintetiniu teiginiu (žr. Pat 11,22).
2Pat 10,12: ... meilė uždengia visas kaltes: Apaštalų mėgstama patarlė. Žr. 1 Kor 13,7; Jok 5,20; 1 Pt 4,8; žr. taip pat Pat 17,9.
3Pat 10,15: Įkvėptasis autorius apmąsto turtų svorio ir neturto bejėgiškumo tikrovę. Kas geriau, jis nepasako.
4Pat 10,22: Dievo palaiminimas, o ne žmogaus pastangos neša sėkmę gyvenime. Žr. Ps 127,1-2; Mt 6,25-34.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 10