BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 22 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nahumo knygaSkyrius: 2

 Nahumo knyga
  
Nah 2

Judo karalystei

1 Štai! Kalnuose žingsniai šauklio,

nešančio gerą žinią,

skelbiančio taiką!

„Švęsk, Judai, savo šventes,

vykdyk savo įžadus,

nes niekad daugiau

niekšas per tave nebežengs,-

jis visiškai sunaikintas!“

B. NINEVĖS SUNAIKINIMAS

2 Griovėjas[i1] atkilo prieš tave.

Budėk ant pylimų,

stebėk kelią,

juoskis kalaviją ant strėnų,

sutelk visas savo jėgas!

3 {Juk VIEŠPATS grąžina didybę ne tik

Jokūbui,

bet ir Izraeliui,

nors nuniokojo juos plėšikai

ir sunaikino jų atžalas.}

  
Išnašos:
1Nah 2,2: Griovėjas atkilo prieš tave: priešas jau yra pasiruošęs sunaikinti Ninevę.
2Nah 2,6: ... skydų priedanga: judanti priedanga, sudaryta iš gulsčiai nešamų skydų, apsauganti nuo strėlių karius, mūrdaužiu puolančius miesto mūrus ar vartus.
3Nah 2,8: ... valdovė ... jos tarnaitės: arba Ninevės karalienė su dvaro damomis, arba Ištara, pagrindinė Ninevės deivė, su šventyklos prostitutėmis.
4Nah 2,12: ... liūtas: Asirijos karalius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 2

Nahumo knygaSkyrius: 3

 Nahumo knyga
  
 Vargas kruvinajam miestui!
  
Nah 3

1 Ai! Kruvinasis miestas skendi apgaulėje,

tiek prisigrobęs, ir vis dar negana!

2 Botagai pliaukši, ratai darda,

žirgai šuoliuoja, karo vežimai bilda!

3 Raiteliai puola,

švytruoja kalavijai, žaibuoja ietys!

Šūsnys žuvusiųjų,

krūvos lavonų, – užmuštųjų be skaičiaus, –

klumpama ant kūnų!

6 Apmėtysiu tave nešvarumais,

sudarkysiu tave

ir padarysiu iš tavęs pasibaisėjimą.

7 Kas tik pamatys tave,

trauksis šalin ir sakys:

„Sunaikinta Ninevė! Kas ją apraudos?“

Kur rasiu, kas tave paguostų?

  
Išnašos:
1Nah 3,5-3,6: Taip buvo baudžiamos žmonos už svetimavimą.
2Nah 3,8: No-Amonas: No{as} buvo Aukštutinio Egipto sostinės vardas. Graikai ją pavadino Tebais. Sostinę globojančio dievo vardas buvo Amonas. Šis šaunus Egipto miestas buvo asirų sunaikintas 663 m. prieš Kristų.
3Nah 3,14: Ironiškas pranašo raginimas ruoštis bergždžiai miesto gynybai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 3