BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nahumo knygaSkyrius: 2

 Nahumo knyga
  
Nah 2

Judo karalystei

1 Štai! Kalnuose žingsniai šauklio,

nešančio gerą žinią,

skelbiančio taiką!

„Švęsk, Judai, savo šventes,

vykdyk savo įžadus,

nes niekad daugiau

niekšas per tave nebežengs,-

jis visiškai sunaikintas!“

B. NINEVĖS SUNAIKINIMAS

2 Griovėjas[i1] atkilo prieš tave.

Budėk ant pylimų,

stebėk kelią,

juoskis kalaviją ant strėnų,

sutelk visas savo jėgas!

3 {Juk VIEŠPATS grąžina didybę ne tik

Jokūbui,

bet ir Izraeliui,

nors nuniokojo juos plėšikai

ir sunaikino jų atžalas.}

4 Jo galiūnų skydai raudonai dažyti,

kariai aprengti purpuru.

Karo vežimai tą dieną,

kai juos apžiūri prieš mūšį,

tarsi liepsnojantys deglai.

Kovos žirgai piestu stojasi!

5 Pasiutusiai gatvėmis darda vežimai,

aikštėmis bilda šen ir ten.

Jie atrodo kaip deglai,

tvyksi lyg žaibai.

6 Jis šaukia savo drąsuolius,

klupinėdami jie žengia pirmyn,

skuba miesto mūrų link, –

skydų priedanga[i2] prirengta.

7 Atsiveria upės vartai,

stingsta nuo klaiko rūmai.

8 Jų valdovė[i3] varoma į nelaisvę,

jos tarnaitės ją lydi,

dejuodamos kaip balandžiai

ir mušdamosi krūtinėn.

9 Nuo seniausių laikų

Ninevė buvo tarsi tvenkinys vandenų.

Nūnai jie išbėga.

„Sustokite! Sustokite!“ –

bet nė vienas negrįžta.

10 „Grobkite sidabrą,

grobkite auksą!

Lobiams nėra galo!

Akys raibsta nuo brangenybių!“

11 Ninevė nusiaubta, nuniokota

ir sunaikinta!

Širdis alpsta, keliai linksta,

visų strėnos pakirstos,

visų veidai mirtinai išbalę!

12 Kas nutiko liūtų olai,

liūto jauniklių urvui,

kur gyveno liūtas[i4]

bei liūto jaunikliai

ir nebūdavo kam baidyti?

13 Gana pridraskė liūtas savo mažyliams

ir prismaugė grobio savo liūtėms;

jis prinešė savo olas grobio

ir savo urvus draskytos mėsos.

14 Tikėk manimi, esu tavo priešas, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis, – paversiu tavo karo vežimus dūmais, o tavo jaunus liūtus suris kalavijas. Padarysiu galą tavo grobimui žemėje, niekas nebegirdės tavo pasiuntinių balso.

  
Išnašos:
1Nah 2,2: Griovėjas atkilo prieš tave: priešas jau yra pasiruošęs sunaikinti Ninevę.
2Nah 2,6: ... skydų priedanga: judanti priedanga, sudaryta iš gulsčiai nešamų skydų, apsauganti nuo strėlių karius, mūrdaužiu puolančius miesto mūrus ar vartus.
3Nah 2,8: ... valdovė ... jos tarnaitės: arba Ninevės karalienė su dvaro damomis, arba Ištara, pagrindinė Ninevės deivė, su šventyklos prostitutėmis.
4Nah 2,12: ... liūtas: Asirijos karalius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 2