BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 7

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 7

Kas švaru, kas nešvaru

14 Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: 15 nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“. (16)[i3]

17 Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą. 18 Jis sako: „Nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, 19 nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan?“ (Taip jis paskelbia visus valgius esant švarius.) 20 Jis dar pasakė: „Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. 21 Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, 22 svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. 23 Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

  
Išnašos:
1Mk 7,3-7,4: Evangelistas aiškina žydų papročius. Tai rodo, kad savo evangeliją jis rašo tikintiesiems iš pagonių. Vadinasi, ši evangelija rašyta ne Palestinoje.
2Mk 7,5: Prosenių paprotys – įvairūs priesakai ir komentarai, kuriuos žydų mokytojai – rabinai prijungė prie Mozės Įstatymo ir reikalvao jų laikytis, tarsi jie būtų dieviškos kilmės. Ilgainiui tokie papročiai labai išsiplėtė, dažnai nustelbdami Įstatymo esmę. Labai išsiplėtė ir žydų kazuistika – įmantrus įstatymų interpretavimas, kuris mokė gudriai apeiti jų nuostatus. Suterštos – nebūtinai purvinos, o ką nors draudžiama palietusios.
3Mk 7,15: Tik kai kuriuose rankraščiuose: Kas turi ausis, teklauso!
4Mk 7,26: NT graikais vadina visus pagonis.
5Mk 7,31: Į … arba per Dekapolio krašto vidurį.
6Mk 7,32: Atveda … ir prašo … – Morkus mėgsta naujus epizodus pradėti esamuoju laiku. Atrodo, tiesiog nukelia skaitytojus į tos scenos veikėjų tarpą.
  
Paralelinės vietos:
Mk 7,1-13: Mt 15,1-9;Lk 11,38;
Mk 7,14-23: Mt 15,10-20;
Mk 7,24-30: Mt 15,21-28;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 7