BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 6

 Michėjo knyga
  
 C. PAMOKYMAS
  
 Ko Dievas nori iš savo tautos?
  
Mch 6

1  Klausykitės, ką VIEŠPATS sako:

– Pakilk, paskelbk savo bylą kalnų akivaizdoje,

tegirdi kalvos tavo balsą!

2 Klausykitės jūs, kalnai, apie VIEŠPATIES bylą

ir jūs, patvarieji žemės pamatai,

nes VIEŠPATS kelia bylą savo tautai,

skelbia ieškinį Izraeliui.

3 „Mano tauta, ką aš tau padariau?

Kuo gi tave nuvarginau?

Atsakyk man!

4 Juk išvedžiau tave iš Egipto žemės,

išpirkau tave iš vergijos namų

ir tave vesti pasiunčiau

Mozę, Aaroną ir Mirjamą.

6 [i2]„Kuo nešinas ateisiu į VIEŠPATIES Artumą

ir nusilenksiu aukštybių Dievui?

Ar ateisiu su deginamosiomis aukomis,

su mituliais veršiais?

7 Argi VIEŠPATS bus patenkintas

tūkstančiais avinų,

plūstančia srove aliejaus?

Ar atiduosiu savo pirmagimį[i3]

už savo nusikaltimą,

savo kūno vaisių

už savo nuodėmę?“

8 Marusis, jis tau pasakė,

kas yra gera

ir ko iš tavęs VIEŠPATS reikalauja:

tik daryti, kas teisinga,

mylėti ištikima meile

ir nuolankiai eiti su savo Dievu.

  
Išnašos:
1Mch 6,5: ... nuo Šitimų iki Gilgalo: nuo rytinio Jordano upės šono iki vakarinio, – turima omenyje įvykiai, kuriuos aprašo Joz 3-5 tekstas. Atsimenami Dievo gailestingumo darbai Izraeliui, pradedant Išėjimu iš Egipto (4-oji eilutė), ir žmonių dėkingumo stoka.
2Mch 6,6-6,8: Žmonės, vardydami įvairias aukas, klausia, kaip jie turėtų garbinti Viešpatį. Pranašas atsako, kad aukos be nuoširdaus atsidavimo Dievui neturi jokios vertės. Šis tekstas yra viena iš šauniausių įžvalgų į pranašų mokymą apie religiją. Žr. Jok 1,27.
3Mch 6,7: ... atiduosiu savo pirmagimį: nedori žydų karaliai, veikiami kanaaniečių religijos, įvedė į Dievo tautos religiją kruviną pirmagimių auką. Žr. 2 Kar 16,3; 21,6.
4Mch 6,9: ... miestui: Jeruzalei, įkūnijusiai visos Judo karalystės nuodėmes.
5Mch 6,16: Judo karalystė, sekdama Izraelio, Šiaurinės karalystės, pavyzdžiu, perėmė Omrio ir Ahabo sinkretizmą (žr. 2 Kar 16,25-34) ir pamėgdžiojo ne tik pusiau pagonišką Dievo garbinimą, bet ir visuomeninį gyvenimo būdą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 6