BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 7

 Michėjo knyga
  
Mch 7

Pasmerkimas ir ateities viltis

1 Vargas man! Esu kaip žmogus,

kuris tada,

kai vasaros derlius buvo suvalytas,

kai vynuogės buvo nurinktos,

neberanda valgyti jokios vynuogių kekės

nei savo mėgstamų ankstyvųjų figų.

2 Pradingo krašto ištikimieji,

nebeliko nė vieno doro žmogaus.

Visi tyko kraujo,

gaudo kits kitą pinklėmis.

3 Jų rankos įgudusios piktam:

didžiūnas kelia reikalavimus,

teisėjas prašo kyšio,

o turtuolis įsako pagal savo norą.

Taip jie iškraipo teisingumą!

4 Geriausias tarp jų kaip erškėtis,

teisingiausias tarp jų – erškėčių tvora.

Tavo sargybinių skelbtoji diena,

tavo bausmė atėjo, –

dabar čia pat jų sumaišties metas.

5 [i1]Netikėkite draugu,

nepasitikėkite bičiuliu!

Nuo miegančios tavo glėbyje

saugok savo burnos duris!

6 Juk sūnus niekina tėvą,

duktė šiaušiasi prieš savo motiną,

marti prieš savo anytą.

Žmogaus priešai – jo namiškiai!

7 O aš žvelgsiu į VIEŠPATĮ,

dėsiu viltį į savo išganymo Dievą, –

išklausys mane mano Dievas!

8 [i2]Mano prieše, nedžiūgauk dėl mano nelaimės,

nors ir parpuoliau,

vėl atsikelsiu,

nors ir sėdžiu tamsybėje,

VIEŠPATS mano šviesa.

9 Kadangi jam nusidėjau,

todėl turiu pakelti VIEŠPATIES įniršimą,

kol jis apgins mano bylą

ir grąžins man teisingumą.

Jis išves mane į šviesą, –

regėsiu jo teisumą.

10 Kai regės tai mano priešas,

iš gėdos paraus,

nes sakė man:

„Kur yra jis,

VIEŠPATS, tavo Dievas?“

Mano akys regės jo žlugimą;

nūn jis bus sutryptas

kaip purvas gatvėse.

11 [i3]Diena atstatyti tavo sienoms!

Tą dieną

tavo ribos išsiplės;

12 tą dieną kiti eis pas tave

net iš Asirijos ir iš Egipto miestų,

iš Egipto ir nuo Upės {Eufrato},

net nuo jūros iki jūros,

nuo kalno iki kalno.

13 Bet kraštas bus tyrlaukiai

jo gyventojams

už jų nedorus darbus.

Malda

14 [i4]Savo lazda ganyk savo tautą,

tavojo paveldo kaimenę,

gyvenančią atskirai miške,

sodų krašto viduje.

Tesigano Bašane ir Gileade

kaip senovės dienomis.

15 Kaip išėjimo iš Egipto žemės dienomis,

dabar parodyk jam nuostabius darbus.

16 Tautos regės ir gėdysis,

nepaisydamos visos savo galybės;

ranka užsidengs sau burnas,

apkurs jų ausys.

17 Jos laižys dulkes kaip žaltys,

lyg žemės ropliai;

jos išeis baimingai iš savo tvirtovių,

nuo klaiko gręšis į VIEŠPATĮ, mūsų Dievą,

ir patirs tavo baimę.

18 Kur yra Dievas, kaip tu,

kuris atleidžia kaltę

ir dovanoja nusižengimą

savo paveldo likučiui?

Jo pyktis netveria amžinai,

nes jam malonu būti gailestingam.

19 Jis vėl mūsų pasigailės,

kojomis sutryps mūsų kaltes, –

įmesi į gelmes

visas mūsų nuodėmes.

20 Parodysi atsidavimą Jokūbui,

ištikimą meilę Abraomui,

kaip esi prisiekęs

mūsų protėviams senovės dienomis.

  
Išnašos:
1Mch 7,5-7,6: Atkritimas nuo Sandoros religijos ir visuomeninės dorovės stoka reiškėsi asmeninių ir šeimos tarpusavio santykių suirute.
2Mch 7,8-7,10: Bevardis Judo karalystės priešas, minimas šiame tekste, gali būti Asirija ar kuri nors kita kaimyninė karalystė, – pavyzdžiui, Edomas, – pasinaudojusi Judo karalystės žlugimu savo naudai.
3Mch 7,11-7,13: Šios pranašystės apie Pažado Žemės atkūrimą ir žydų, tuomet buvusių Babilono tremtyje, apgyvendinimą joje kilmė sietina su Jeruzalės sunaikinimu ir Babilono tremtimi (587-538 m. prieš Kristų).
4Mch 7,14-7,17: Atrodo, kad ši malda atspindi potremtinį žydų tautos laikotarpį: maža bendrija, valdanti tik dalį savo krašto, apsupta nedraugiškų kaimynų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 7