BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Malachijo knygaSkyrius: 3

 Malachijo knyga
  
Mal 3

Viešpaties diena arti

19 Štai! Arti ta diena, liepsnojanti kaip krosnis! Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, – ateinanti diena juos taip sudegins, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. 20 Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo.

  
Išnašos:
1Mal 3,1: ... savo pasiuntinį ... pirma savęs: 23-oje eilutėje šis pasiuntinys yra vadinamas Eliju. Mt 11,10 tekste šiuos žodžius cituoja Kristus ir susieja juos su Jonu Krikštytoju, kuris paruošė kelią Išganytojo atėjimui. Žr. Mt 3,1-4.11-12; 17,10 -13; Mk 1,2-8; Lk 3,2-18; Jn 1,31-34.
2Mal 3,6-3,7: Dievas ištikimai vykdo savo pažadus. Jis nepaliks izraeliečių, nes jie dar tebėra jo tauta.
3Mal 3,10: ... sandėlį: Šventyklos iždas.
4Mal 3,16: ... atminimo knygoje: nuoširdžių Dievo bičiulių sąraše. Žr. Iš 32,32.
5Mal 3,23: ... Eliją: žr. 2 Kar 2,11. Elijas buvo paimtas nuo žemės ugningame vežime. Čia kalbama apie jo grįžimą. Žydų tikėjimo kraitis tai supranta žodiškai; Kristus pareiškia, kad tai įvyko Jono Krikštytojo veikloje (žr. Mt 17,10-13).
6Mal 3,24: Šie žodžiai pažodiškai pakartoja 23-iąją eilutę. Jie buvo perrašinėtojų pridėti smulkesnėmis raidėmis prie Malachijo knygos, nes norėta pabrėžti, kad Mažųjų pranašų rinkinys nesibaigia pražūties grasinimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Malachijo knygaSkyrius: 3