BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Malachijo knygaSkyrius: 2

 Malachijo knyga
  
Mal 2

1 O dabar, kunigai, šis įsakymas yra jums. 2 Jei neklausysite ir nepaimsite į širdį, kad reikia gerbti mano vardą, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – prakeiksiu jus ir pakeisiu visa, kas neša jums palaimą, prakeikimu. Taip jau ir padariau, nes jūs neimate į širdį. 3 Štai grasinsiu jūsų palikuonims, drėbsiu jums į veidą mėšlą, mėšlą jūsų iškilmių atnašų, ir numesiu nuo savęs jus kartu su tuo mėšlu {iš savo Artumo}.

4 Taigi žinokite, kad siunčiau šį įsakymą dėl to, idant tvertų mano sandora su Leviu, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. 5 Mano sandora su juo buvo sandora gyvenimo ir gerovės, kurią aš jam daviau, ir pagarbios baimės, kurią jis man parodė. Jis gyveno jausdamas mano vardui pagarbią baimę. 6 Tikras mokymas ėjo iš jo burnos, nieko neteisaus nebuvo rasta jo lūpose. Dorai ir sąžiningai jis man tarnavo, daugelį atitraukė nuo kaltės. 7 Juk kunigo lūpos turi saugoti žinojimą, o žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis yra Galybių VIEŠPATIES pasiuntinys. 8 Bet jūs nuklydote nuo to kelio, suvedžiojote daugelį savo mokymu, sulaužėte Levio sandorą, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. 9 Todėl aš savo ruožtu paniekinsiu ir pažeminsiu jus visos tautos akyse dėl to, kad nesilaikėte mano kelių ir šališkai elgėtės mokydami.

Tautos neištikimybė Dievui

10 [i1]Argi ne vieną mes visi turime tėvą? Argi ne tas pats vienas Dievas mus sukūrė? Tai kodėl neištikimai elgiamės vienas su kitu, paniekindami mūsų protėvių sandorą? 11 Judas buvo neištikimas, bjaurūs dalykai buvo daromi Izraelyje ir Jeruzalėje. Judas išniekino VIEŠPATIES mylimą šventovę ir paėmė sau žmona svetimo dievo dukterį. 12 Tepašalina VIEŠPATS žmogų, kuris tai daro, iš Jokūbo palapinių – ir liudytoją, ir gynėją, ir atnašaujantį auką Galybių VIEŠPAČIUI!

13 Ir tai jūs darote: jūs apliejate ašaromis verkdami ir dūsaudami VIEŠPATIES aukurą dėl to, kad jis atsisako pažvelgti į jūsų auką ar ją maloniai priimti iš jūsų rankų. 14 Jūs klausiate: „Dėl ko taip?“ Dėl to, kad VIEŠPATS buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji yra tavo draugė ir per sandorą tavo žmona. 15 Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Jo yra ir kūnas, ir dvasia. Ir ko tas pats vienas Dievas trokšta? Dievo duotų palikuonių. Taigi pažvelkite į save ir neleiskite nė vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. 16 Aš nekenčiu skyrybų, – kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – ir dangstymosi smurtu tarsi drabužiu, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. Taigi atkreipkite dėmesį į save ir nebūkite neištikimi.

B. DIEVO TEISMAS IR GAILESTINGUMAS

17 Savo kalbomis jūs nuvarginote VIEŠPATĮ, tačiau klausiate: „Kuo mes jį nuvarginome?“ Ogi sakydami: „Visi, kas daro pikta, yra geri VIEŠPATIES akyse, tokie jam patinka“ arba klausdami: „Kur yra teisingumo Dievas?“

  
Išnašos:
1Mal 2,10-2,16: Mišrios vedybos tarp izraeliečių ir svetimtaučių buvo Mozės Įstatymo uždraustos (žr. Įst 7,1-4). Po Babilonijos tremties šis įsakymas buvo griežtai vykdomas (žr. Ezd 9-10). Mišrios vedybos šiame tekste laikomos Sandoros sulaužymu (10-oji eilutė), o tai darė mišriomis vedybomis nusikaltusius asmenis nemalonius Dievui (13-oji eilutė). Dar labiau smerkiami buvo izraeliečiai, palikę izraelietes žmonas (14-16 eilutės). Laipsniškas grįžimas prie pirmykščio neišskiriamos moterystės idealo buvo įgyvendintas Naujajame Testamente Kristaus mokymu. Žr. Mt 19,3-12.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Malachijo knygaSkyrius: 2