BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 22 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Malachijo knygaSkyrius: 3

 Malachijo knyga
  
Mal 3

Dievo gailestingumas

13 Įžūliai kalbėjote prieš mane, – tarė VIEŠPATS. Tačiau klausiate: „Ką mes kalbėjome prieš tave?“ 14 Jūs sakėte: „Dievui tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome jo įpareigojimus ar vaikštinėjame kaip raudotojai Galybių VIEŠPATIES akivaizdoje? 15 Nūnai įžūliuosius laikome laimingais, nes nedorėliai ne tik puikiai gyvena, bet ir bausmės išvengia, kai gundo Dievą savo darbais!“

16 Taip bijantieji VIEŠPATIES kalbėjo vienas kitam. VIEŠPATS atkreipė dėmesį ir išgirdo, – jo akivaizdoje buvo užrašyti atminimo knygoje[i4] tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu. 17 Jie bus mano, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. 18 Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp tarnaujančio Dievui ir jam netarnaujančio.

Viešpaties diena arti

19 Štai! Arti ta diena, liepsnojanti kaip krosnis! Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, – ateinanti diena juos taip sudegins, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. 20 Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo.

  
Išnašos:
1Mal 3,1: ... savo pasiuntinį ... pirma savęs: 23-oje eilutėje šis pasiuntinys yra vadinamas Eliju. Mt 11,10 tekste šiuos žodžius cituoja Kristus ir susieja juos su Jonu Krikštytoju, kuris paruošė kelią Išganytojo atėjimui. Žr. Mt 3,1-4.11-12; 17,10 -13; Mk 1,2-8; Lk 3,2-18; Jn 1,31-34.
2Mal 3,6-3,7: Dievas ištikimai vykdo savo pažadus. Jis nepaliks izraeliečių, nes jie dar tebėra jo tauta.
3Mal 3,10: ... sandėlį: Šventyklos iždas.
4Mal 3,16: ... atminimo knygoje: nuoširdžių Dievo bičiulių sąraše. Žr. Iš 32,32.
5Mal 3,23: ... Eliją: žr. 2 Kar 2,11. Elijas buvo paimtas nuo žemės ugningame vežime. Čia kalbama apie jo grįžimą. Žydų tikėjimo kraitis tai supranta žodiškai; Kristus pareiškia, kad tai įvyko Jono Krikštytojo veikloje (žr. Mt 17,10-13).
6Mal 3,24: Šie žodžiai pažodiškai pakartoja 23-iąją eilutę. Jie buvo perrašinėtojų pridėti smulkesnėmis raidėmis prie Malachijo knygos, nes norėta pabrėžti, kad Mažųjų pranašų rinkinys nesibaigia pražūties grasinimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Malachijo knygaSkyrius: 3