BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 1

 Laiškas kolosiečiams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
Kol 1

Sveikinimai, padėka ir prašymas

1 Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2 šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo!

3 Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, 4 nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius 5 dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, 6 kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje,[i1] taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. 7 Jus to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis Epafras, kuris mane pavaduoja kaip ištikimas Kristaus tarnas. 8 Jis ir davė žinią mums apie Dvasios įkvėptą jūsų meilę.

  
Išnašos:
1Kol 1,6: Visame pasaulyje anuomet buvo suprantama: visoje Romos imperijoje.
2Kol 1,15-1,20: Šiame skirsnyje Paulius nušviečia Kristaus padėtį kūrinijos atžvilgiu. Jis yra visų kūrinių galva tiek prigimtinėje srityje (15-17 eil.), tiek antgamtinėje, išganymo srityje (18-20). Paulius, panašiai kaip ir Jonas savo evangelijos prologe, mato Kristuje dievišką asmenį, egzistavusį prieš visatos sukūrimą (plg. Jn 1,1- 14).
3Kol 1,16: Sostai, viešpatystės ... – taip Paulius vaizdingai apibūdina įvairias angelų klases.
4Kol 1,23: Visai kūrinijai po dangumi (po dangaus skliautu) – visai žmonijai.
5Kol 1,24: Kristaus kančios atperkamajai galiai nieko netrūksta (žr. Žyd 7,27; 9,12; 10,10), bet apaštalai ir visi krikščionys savo kentėjimais išpildo jo mistinio kūno vargų saiką.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas kolosiečiamsSkyrius: 1