BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 11

 Koheleto knyga
  
Koh 11

9 Džiūgauk, jaunuoli, kol esi jaunas!

Leisk savo širdžiai mėgautis

savo jaunystės dienomis.

Eik, kur veda tavo širdies troškimai,

daryk, kas patinka tavo akims,

bet žinok, kad dėl viso to

tave Dievas pašauks į teismą.

10 Išmesk rūpestį iš savo širdies,

savęs neapsunkink,

nes jaunystė ir gyvenimo aušra yra rūkas!

  
Išnašos:
1Koh 11,1: Mesk savo duoną ant vandens ... : padrąsinimas arba rizikuoti prekiaujant, arba būti dosniam duodant išmaldą. Vandenyno vandenys kartais išmeta į krantą pamestas brangenybes.
2Koh 11,2: Išminčiaus nuoroda nedėti visų kiaušinių į vieną krepšį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 11

Koheleto knygaSkyrius: 12

 Koheleto knyga
  
Koh 12

1 Atsimink[i1] Kūrėją savo jaunystės dienomis,

dar skausmo dienoms neatėjus

ir tavęs dar nepasiekus metams,

apie kuriuos sakysi: „Man jie nemalonūs!“

2 Pirm negu užtemsta saulė –

šviesa, mėnulis, žvaigždės –

ir debesys, lietų nešdami, sugrįžta.[i2]

3 Tai dienai atėjus, namų sargai drebės

ir galiūnai sukniubs,

malėjos, viena po kitos, ims dykinėti,

o žvelgiantys pro langą matys tamsą.

4 Kai durys į gatvę bus uždaromos

ir girnų užesys prislopęs.

Kai paukščių giesmė vis silpnėja,

skambūs garsai aptyla.

5 [i3]Bijomasi aukštumų ir pavojų kelyje.

Kai migdolas pražysta, o žiogas vos bepasivelka

ir kapario uoga tampa bejėgė.

Kadangi žmogus eina į savo amžinuosius namus,

raudotojai būriuojasi gatvėje laukdami,

6 [i4]kol bus nutrauktas sidabrinis siūlas

ir sudaužytas aukso dubuo;

ąsotis sukultas prie šaltinio

ir vandens ratas sulaužytas prie talpyklos.

7 Dulkės sugrįš į žemę,

kaip jos kadaise buvo,

o gyvybės alsavimas sugrįš pas Dievą,

kursai jį davė.

8 Rūkų rūkas! – sako Koheletas.

Visa yra rūkas!

  
Išnašos:
1Koh 12,1: Šis besiartinančios senatvės ir mirties – skausmo dienų – aprašas yra sunkiai paaiškinamas. Užsimenama apie gyvenimo žiemos atėjimą 3-ioje eilutėje ir apie namų sunykimą (žr. 4-ąją eilutę). Bandoma šias eilutes aiškinti ir alegoriškai: galiūnai yra kojos, sargai – rankos, malėjos – dantys, langai – akys ... Atrodo, kad senatvės vargus atspindi ir žiogas, t. y. senatvę ir ramentus. Apie dulkes ir gyvybės alsavimą žr. Pr 2,7; Ps 104,29-30.
2Koh 12,2: ... debesys, nešdami lietų, sugrįžta: žiema Palestinoje yra debesuotas ir lietingas metas – senatvės simbolis.
3Koh 12,5: Žydintis migdolo medis yra panašus į žmogaus baltus plaukus senatvėje; nerangus žiogas – seno žmogaus lėti judesiai; kapario, kaparinių šeimos augalo, uoga – apetito akstinas.
4Koh 12,6: Auksinis dubuo, pririštas sidabrine virvute, buvo gyvybės simbolis; virvutės nukirpimas ir dubens sudaužymas – mirties simbolis. Ąsotis ir talpyklos vandens ratas ženklina gyvybę ir mirtį.
5Koh 12,11: ... akstinai: patarlės, posakiai yra paskatos žmogaus protui, nes verčia susimąstyti.
6Koh 12,13: ... bijok Dievo: teik Dievui garbę ir šlovink, pripažink Dievą Viešpačiu visa būtimi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 12