BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 10

 Koheleto knyga
  
Koh 10

1 Viena[i1] negyva musė gali sugadinti kvepalų dirbėjo tepalą! Maža kvailystė nusveria išmintį ir pagarbą.

2 Išmintingo žmogaus širdis veda jį į dešinę, o kvailojo į kairę.[i2] 3 Kvailasis ir kelyje būdamas stokoja nuovokos,[i3] nes skelbia visiems be išimties, kad jis kvailas.

4 Jei sukiltų ant tavęs valdovo pyktis, nepasitrauk iš savo vietos,[i4] nes, pykčiui aprimus, atleidžiamos didelės kaltės.

5 [i5]Mačiau po saule kitą blogį tarsi klaidą, kylančią iš paties valdovo: 6 kvailystė iškelta į daugį aukštų vietų, o turtingieji turi ant žemų krėslų sėdėti. 7 Mačiau raitų vergų, o didžiūnų einant pėsčiomis, tarsi jie būtų vergai.

8 Kas kasa duobę, įpuls į ją;

kas ardo akmeninę tvorą, tą įgels gyvatė.

9 Kas skaldo akmenis, tą jie sužeis;

kas kerta rąstus, tam jie sukels pavojų.

10 Jei kirvis būtų atšipęs ir žmogus prieš tai jo nepagaląstų,

reikėtų įtempti jėgas. Išmintis padeda pelnyti sėkmę.

11 Jei gyvatė įgelia dėl to, kad ji nebuvo apkerėta,

tuomet nėra jokios naudos gyvatės kerėtojui.

12 Išmintingo žmogaus žodžiai laimi jam palankumą,

o ką kvailasis sako, tai jį pražudo.

13 Jo žodžiai prasideda nesąmone,

o jo šneka baigiasi visiška kvailyste.

14 Kvailasis daugiažodžiauja!

Niekas nežino, ką ateitis atneš,

ar gali bent vienas kitam pasakyti, kas po jo įvyks?

15 [i6]Kvailojo triūsas taip jį nuvargina,

kad jis net nebežino, kaip nueiti į miestą.

16 Vargas tau, šalie, kurios karalius yra jauniklis,

kurios didžiūnai pradeda puotauti ryto metą!

17 Laiminga tu, šalie, kurios karalius yra iš kilmingųjų,

kurios didžiūnai puotauja tinkamu laiku

santūriai, ne kaip girtuokliai!

18 Dėl tingumo įlinksta sijos,

dėl tingių rankų laša į trobą.

19 Puota keliama pramogai,

vynas daro gyvenimą linksmesnį,

bet pinigai visur praverčia.

20 Net tarp savo artimųjų neniekink karaliaus,

net savo miegamajame nekeik turtuolio,

nes padangių paukščiai gali nunešti tavo balsą,

sparnuotis gali pasakyti, ką tu šnekėjai.

  
Išnašos:
1Koh 10,1-10,20: Įsakymai ir patarlės buvo mokymo priemonės mokyklose, kurioms vadovavo mokytojai – išminčiai. Toks buvo ir Koheletas (žr. Koh 12,9). Liaudies patarlės buvo renkamos, kartojamos, pritaikomos naujoms aplinkybėms. Keletas patarlių rinkinių yra įamžinti Patarlių knygoje. Žr. Koh 11,1-6.
2Koh 10,2: ... į dešinę ... į kairę: dešinė ir kairė daugelyje kalbų turi antrinę reikšmę ženklinti, kas yra visuomenėje priimta ar nepriimta, doroviniu požiūriu gera ar bloga. Žr. Pr 48,17; Ps 121,5; Mt 25,33.
3Koh 10,3: ... būdamas kelyje stokoja nuovokos
4Koh 10,4: ... nepasitrauk iš savo vietos: nepabėk išsigandęs. Žr Pat 15,1.18; 16,14.
5Koh 10,5-10,6: Koheletas išsako savo aukštesnės visuomeninės klasės požiūrį. Pasak jo, šie nukrypimai gadina visuomenės darną.
6Koh 10,15: Turbūt tai yra posakis, ženklinantis didžiausią kvailojo negalią.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 10