BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 1

 Koheleto knyga
  
 A. ĮVADAS: AUTORIAUS TEIGINYS
  
Koh 1

Žmogaus triūsas beprasmis

2 [i2]Rūkų rūkas! – sako Koheletas. –

Rūkų rūkas! Viskas yra rūkas!

  
Išnašos:
1Koh 1,1: Kohelet{o}... : Paskaitininko. ... Dovydo sūnaus: Saliamonas, Dovydo sūnus, buvo laikomas išminties ir žinojimo pradininku. Užtat Šventajame Rašte visa, kas susiję su išmintimi, siejama su juo. Bevardis Koheleto knygos autorius susieja savo išminties ir žinojimo knygą su Saliamonu.
2Koh 1,2: Rūkų rūkas ... : hebrajiškas aukščiausiasis laipsnis. Šiuo posakiu išreiškiama trapi ir laikina žmogaus būklė. Hebrajiškasis posakis yra perdėm apčiuopiamas. Arkivysk. Juozapas Skvireckas, sekdamas lotyniškąja Vulgata, verčia: Tuštybių tuštybė, sako Pamokslininkas. Tuštybių tuštybė ir visa tuštybė!
3Koh 1,3: ... po saule: žemėje; žmogaus gyvenime.
4Koh 1,11: ... buvusių dalykų ... būsiančių dalykų: kartų. Žmonės greitai užmiršta, tačiau Dievas visad atsimena.
5Koh 1,14: ... vėjų vaikymas: tuščios pastangos. Žr. Oz 12,2. Šis posakis vartojamas paskaitos dalims užbaigti iki pat Koh 6,9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 1

Koheleto knygaSkyrius: 2

 Koheleto knyga
  
Koh 2

21 Juk ne sykį žmogus, išmintingai triūsęs, kupinas žinojimo ir įgūdžių, turi palikti visa, ką turi, jokio darbo į tai neįdėjusiam žmogui. 22 Kokia tad nauda mirtingajam iš viso jo triūso ir rūpinimosi, kurį turėjo pakelti po saule? 23 Juk visos jo dienos yra kupinos skausmo ir jo užsiėmimas – apmaudas; net naktį jo širdis neturi ramybės. Ir tai yra rūkas!

  
Išnašos:
1Koh 2,1-2,11: Įkvėptasis autorius apsimeta esąs Saliamonas.
2Koh 2,3: ... nors mano širdis ir buvo užsiėmusi išmintimi: atsiduodamas malonumams, autorius viliasi atrasiąs vietą, kur slypi tikroji žmogaus laimė.
3Koh 2,24: Autorius turi mintyje ne nežabotą malonumų ieškojimą, bet leistiną malonumą, kurį teikia valgis, atgaiva ir linksmumas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 2