BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 1

 Koheleto knyga
  
 A. ĮVADAS: AUTORIAUS TEIGINYS
  
Koh 1

Žmogaus triūsas beprasmis

2 [i2]Rūkų rūkas! – sako Koheletas. –

Rūkų rūkas! Viskas yra rūkas!

3 Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso,

kuriuo jis triūsia po saule?[i3]

4 Viena karta nueina, kita ateina,

bet žemė amžinai ta pati lieka.

5 Saulė teka ir saulė leidžiasi,

skubėdama į vietą, iš kurios pateka.

6 Vėjas pučia į pietus,

paskui sukasi šiaurės link.

Sukasi ir sukasi vėjas,

vis grįždamas į tą patį suktinį.

7 Visos upės nuolat teka į jūrą,

tačiau jūra niekad nėra pilna.

Į vietą, iš kurios išteka,

upės vėl nuteka.

8 Visi dalykai yra labiau varginantys,

negu žmogus gali apie juos pasakyti.

Akis žiūrėdama nepasisotina,

ausis girdėdama neprisipildo.

9 Kas buvo, vėl bus;

kas įvyko, vėl įvyks.

Po saule nėra nieko nauja!

10 Kartais yra dalykas, apie kurį sakoma:

„Žiūrėk, tai šis tas nauja!“

Betgi tas dalykas jau buvo

šimtmečiais prieš mus.

11 Kaip dabar neatsimenama buvusių dalykų,

taip pat ateities dienomis būsiančių dalykų[i4]

neatsimins vėliau gyvensiantys žmonės.

  
Išnašos:
1Koh 1,1: Kohelet{o}... : Paskaitininko. ... Dovydo sūnaus: Saliamonas, Dovydo sūnus, buvo laikomas išminties ir žinojimo pradininku. Užtat Šventajame Rašte visa, kas susiję su išmintimi, siejama su juo. Bevardis Koheleto knygos autorius susieja savo išminties ir žinojimo knygą su Saliamonu.
2Koh 1,2: Rūkų rūkas ... : hebrajiškas aukščiausiasis laipsnis. Šiuo posakiu išreiškiama trapi ir laikina žmogaus būklė. Hebrajiškasis posakis yra perdėm apčiuopiamas. Arkivysk. Juozapas Skvireckas, sekdamas lotyniškąja Vulgata, verčia: Tuštybių tuštybė, sako Pamokslininkas. Tuštybių tuštybė ir visa tuštybė!
3Koh 1,3: ... po saule: žemėje; žmogaus gyvenime.
4Koh 1,11: ... buvusių dalykų ... būsiančių dalykų: kartų. Žmonės greitai užmiršta, tačiau Dievas visad atsimena.
5Koh 1,14: ... vėjų vaikymas: tuščios pastangos. Žr. Oz 12,2. Šis posakis vartojamas paskaitos dalims užbaigti iki pat Koh 6,9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 1