BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 3

 Jobo knyga
  
 B. PIRMASIS POKALBIO RATAS
  
 Jobo dejonė
  
Job 3

1 [i1]Tada Jobas atvėrė burną ir keikė savo gimtąją dieną. 2 Jis pertraukė tylą, tardamas:

3 „Tepranyksta diena, kurią gimiau,

naktis, kuri tarė: 'Pradėtas berniukas!'

11 Kodėl aš nemiriau gimdamas,

kodėl, išėjęs iš įsčių, nepražuvau?

12 Kam gi turėjo būti keliai man laikyti

ar krūtys man žįsti?

13 Juk nūn gulėčiau ramybėje;

miegočiau ir ilsėčiausi

14 drauge su žemės karaliais ir patarėjais,

atstatančiais sau griuvėsius,[i3]

15 ar drauge su didžiūnais, turinčiais aukso,

pripildžiusiais savo rūmus[i4] sidabro.

16 Ar kodėl nebuvau palaidotas

tarsi nelaikšis kūdikis,

tarsi mažyliai, niekad nematę šviesos?

17 Ten, žemai,[i5] nedorėliai liaujasi siausti,

ten pavargusieji ilsisi.

20 Kam gi jis duoda šviesą nelaimingiems

ir gyvybę apkartusiems?

21 Jie laukia mirties,

bet ji neateina,

jie ieško jos tarsi paslėpto lobyno;

22 jie labai džiūgauja

ir jaučiasi smagiai, suradę kapą.

23 Kam gi duota šviesa vyrui,

negalinčiam matyti kelio,

Dievo iš visų pusių apsuptam?

  
Išnašos:
1Job 3,1-3,26: Jobui gyvenimas yra liga, nuo kurios galima išgyti tik mirtimi.
2Job 3,8: ... Leviataną: turbūt užuomina į mitologinę jūros pabaisą, pirmykščio chaoso simbolį. Žr. Job 9,13; 26,13; Ps 74,13-14; 104,26; Iz 27,1; Job 40,25 Leviatanas reiškia krokodilą. Buvo tikima, kad kerėtojai gali paversti laimingas dienas nelaimingomis ar net sukelti saulės užtemimą, kai Leviatanas laikinai prarydavo saulę.
3Job 3,14: ... sau griuvėsius: egiptiečiai statydavo pomirtines buveines dykynėse – mastabas ir piramides.
4Job 3,15: ... savo rūmus: t. y. amžinybės namus, pomirtines buveines. Archeologiniai kasinėjimai, ypač kaldėjų Ure ir Egipte, liudija nepaprastus lobynus, palaidotus karalių ir didžiūnų kapuose.
5Job 3,17: Ten, žemai ... : po mirties Šeole, mirusiųjų buveinėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 3