BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 22

 Jobo knyga
  
 D. TREČIASIS POKALBIO RATAS
  
 Elifazas kaltina Jobą
  
Job 22

1 Tada Elifazas Temanietis atsakė. Jis tarė:

2 „Argi gali žmogus būti Dievui naudingas?

Žinoma, išmintingas žmogus gali būti naudingas pats sau.

3 Ką Visagalis gauna, jei tu teisus,

kokia jam nauda, jei tu gyveni be priekaištų?

4 Argi jis už tavo pamaldumą tave kaltina

ir stoja prieš tave į teismą?

5 Argi ne dėl to, kad didelis tavo nedorumas,

kad tavo nuodėmėms nėra galo?

6 [i1]Juk tu neteisingai pasilaikydavai savo brolių užstatą,

palikdavai juos nuogus, nuvilkdavai jų drabužius.

7 Pavargusiam neduodavai vandens atsigerti,

išalkusiam atsisakydavai duoti duonos.

8 Tarsi stipriajam priklausytų žemė

ir tik išrinktieji joje tegyventų!

9 Išvarydavai našles tuščiomis rankomis,

atstumdavai našlaičių rankas.

10 Užtat spąstai ir tyko tave iš visų pusių,

žlugdo tave ūmus klaikas,

11 ar tokia tamsa, kad negali matyti,

ir potvynis tave skandina.

12 [i2]Argi Dievas negyvena dangaus aukštybėse?

Pažvelk į aukščiausias žvaigždes, kokios jos didingos!

13 O tu sakai: 'Ką Dievas gali žinoti?

Jį slepia tamsus debesis, kaip jis gali mus teisti?

14 Debesys jį taip dengia, kad jis nebemato

ir vaikšto jis ant dangaus skliauto'.

15 Argi laikysies senojo kelio,

kurį nedori vyrai pramynė?

16 Pirma laiko juos pagavo mirtis,

tarsi potvynis nunešė pastatą.

17 Dievui jie sakė: 'Atstok nuo mūsų!'

ir: 'Ką gali Visagalis mums padaryti?'

18 Tačiau jis pripildė jų namus gėrybių!

{Nedorėlių galvosena mane atstumia!}

19 Teisieji, tai matydami, džiaugiasi;

nekaltieji iš jų tyčiojasi:

20 'Iš tikrųjų jų turtai sunaikinti,

o liekanas prarijo ugnis'.

21 Taikykis su Dievu ir būk ramus;

taigi sulauksi gero.

22 Priimk pamokymą iš jo lūpų

ir dėkis jo žodžius į širdį.

23 Sugrįžk nusižeminęs pas Visagalį,

pašalink neteisingumą iš savo palapinių,

24 elkis su auksu kaip su dulkėmis

ir su Ofyro[i3] auksu kaip su upės vagos akmenėliais.

25 Tebūna Visagalis tavo auksas,

tebūna jis tau brangus sidabras!

26 Tada džiūgausi Visagalyje

ir pakelsi veidą į Dievą.

27 Kai jam melsiesi, jis tave išklausys,

ir savo įžadus įvykdysi.

28 Ką nuspręsi daryti, įvyks, –

tavo takas bus apšviestas.

29 Juk Dievas pažemina išdidžiuosius,

bet išgelbsti kukliuosius.

30 Netgi kaltąjį jis išgelbės;

dėl jo rankų švarumo jis bus išgelbėtas“.

  
Išnašos:
1Job 22,6-22,10: Elifazo kaltinimai, mesti Jobui, neturi jokio pagrindo. Įkvėptasis autorius, norėdamas išryškinti Elifazo atpildo sampratą, pabrėžia šios sampratos šerdį, kad Dievas teisingai elgiasi, kai siunčia žmogui kančią.
2Job 22,12-22,30: Elifazas vaizduoja anapusį ir bešališką Dievą ir ragina Jobą grįžti pas Visagalį. Dievas išklausys Jobo atgailos maldą ir jį išgydys. Tačiau Jobas to daryti negali, nes yra nekaltas.
3Job 22,24: ... Ofyr{o}: žr. Ps 45,10 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 22