BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 28 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 19

 Jobo knyga
  
 Jobas atsako Bildadui
  
Job 19

21 Pasigailėkite manęs!

Pasigailėkite manęs, mano bičiuliai,

nes mane ištiko Dievo ranka!

22 Kodėl turite mane persekioti, kaip daro Dievas?

Nejau jums dar negana mane kankinti?

23 O, kad mano žodžiai būtų užrašyti!

O, kad jie būtų į knygą surašyti!

24 O, kad geležiniu plaktuku ir švinu

jie būtų ant uolos amžinai iškalti!

25 [i4]Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas;

galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje.

26 Net tada, kai liga bus suėdusi mano odą,

dar savo kūne regėsiu Dievą.

27 Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito!

To trokšta širdis mano krūtinėje!

  
Išnašos:
1Job 19,3: Jau dešimtą kartą: pakartotinai, vėl ir vėl.
2Job 19,4: Jobas neprisipažįsta padaręs klaidą – nuodėmę. Savo nekaltumą jis jau buvo pabrėžęs keletą kartų: žr. Job 9,21; 10,7; 16,17.
3Job 19,13-19,22: Visuomenė atstūmė Jobą. Jis turėjo palikti savo šeimą, artimuosius ir draugus.
4Job 19,25-19,29: Jobas pareiškia savo tikėjimą Atpirkėju – Gynėju ir tikisi matyti Dievą savo akimis. Atpirkėjas, hebrajiškai Go’el{is}, yra šeimos narys – artimiausias giminaitis, turintis pareigą rūpintis šeimos narių garbe ir reikalais (žr. Kun 25,25; Įst 25,5-10; Rut 2,20). Jobo knygos aiškintojai nesutaria, su kuo Jobas tapatina Atpirkėją: ar su Dievu, ar su tarpininku (žr. Job 9,33-35), ar su dangiškuoju liudytoju (žr. Job 16,19-21). Jobas iškilmingai pareiškia, kad pats Dievas jį ras nekaltą. Kada? 26-oji eilutė rodo, kad Jobas gali būti prikeltas iš mirties. Prisikėlimo tiesa bus tik ilgainiui apreikšta (žr. Dan 12,1-3). Betgi reikia turėti omenyje, kad Jobo nekaltumas bus patvirtintas jam pamačius Dievą aukštybėse (žr. Job 38-42).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 19