BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 18

 Jobo knyga
  
 Bildadas bara Jobą
  
Job 18

1 [i1]Tada Bildadas Šuhietis atsakė. Jis tarė:

2 „Kaip ilgai tu ieškosi žodžių?

Leisk liežuviui pasilsėti,

ir tada mes kalbėsime.

3 Kodėl žiūri į mus kaip į galvijus?

Kodėl mes esame kvaili tavo akyse?

4 [i2]Savo pykčiu tik save žaloji –

argi žemės darna dėl tavęs bus sugriauta

ar uola bus perkelta iš savo vietos?

5 Iš tikrųjų nedorėlio šviesa užgesinta,

jo ugnies liepsna nebešviečia.

6 Šviesa jo palapinėje aptemusi,

lempa virš jo galvos užgesinta.

7 Jo platūs žingsniai susiaurinti,

kiša jam koją jo paties kėslai.

8 Savo paties kojomis įžengia į vilkduobę,

užtaiko ant spąstų.

9 Spąstai nutveria jį už kojos,

kilpa jį pagauna.

10 Kilpa jam guli paslėpta žemėje,

spąstai jam ant tako.

11 Iš visų pusių gąsdina jį baidyklės,

vejasi jį iš paskos.

12 Alkis atima jam jėgas,

nelaimė stovi šalia ir laukia.

13 Liga naikina jo odą,

mirties pirmagimis[i3] maitinasi jo sąnariais.

14 Mirtis paima jį iš palapinės,

kur gyveno saugus,

ir nutempia pas baidyklių karalių.[i4]

15 Nūn bet kas jo palapinėje gali gyventi;

siera išbarstoma tavo buveinė.

16 Apačioje jam šaknys padžiūva,

viršuje jo šakos nuvysta.

17 Visų užmirštas jis žemėje;

niekas daugiau nebeatsimena, kad jo būta.

18 Išvarytas iš šviesos į tamsybę,

išvytas iš gyvųjų pasaulio.

19 Be sūnaus, be vaikaičio savo tautoje,

nei išlikusio gyvo nė vieno jo buveinėje.

20 Vakarų šalių gyventojai baisisi jo likimu,

rytiečius apima klaikas.

21 Tikrai tokios buvo nedoro žmogaus buveinės,

tokia vieta žmogaus, kuris Dievo nežino“.

  
Išnašos:
1Job 18,1-18,21: Bildadas kalba apie nedorėlių likimą (žr. Job 15,17-35), pabrėždamas, kad liga – mirties pirmagimė – laukia nedorėlių. Anot jo, liga yra išankstinis pasireiškimas nedorėlių likimo, kai jie bus nuvesti pas Giltinę – Baidyklių karalių.
2Job 18,4: Pats Jobas vaizduojamas kaip įniršęs laukinis žvėris, bet, nepaisant to, Dievas nekeičia įprastinio Apvaizdos vyksmo.
3Job 18,13: ... mirties pirmagimis: liga, maras.
4Job 18,14: ... baidyklių karalių: Šeolo, arba Požemio, t. y. mirusiųjų pasaulio, karalius. Mirtis šiame tekste yra suasmeninama. Lietuviškai baidyklių karalių galima būtų vadinti Giltine.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 18