BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 19

 Jobo knyga
  
 Jobas atsako Bildadui
  
Job 19

1 Tada Jobas atsakė. Jis tarė:

2 „Ar ilgai mane kankinsite

ir žeisite savo žodžiais?

3 Jau dešimtą kartą[i1] užgauliojate mane,

argi jums ne gėda mane skaudinti?

4 [i2]Netgi jei tikrai aš būčiau suklydęs,

mano klaida atsilieps man pačiam.

5 Jei jūs iš tikrųjų didžiuojatės prieš mane

ir prikaišiojate man dėl mano nelaimės,

6 žinokite tad, kad Dievas su manimi neteisingai pasielgė

ir užmetė ant manęs savo kilpą.

7 Netgi kai šaukiu: 'Smurtas!' – nėra kas atsakytų;

net kai rėkiu, nėra kas su manimi teisingai elgtųsi.

8 Jis taip užtvėrė man kelią, kad negaliu praeiti,

ir apgaubė mano taką tamsybe.

9 Jis nuvilko nuo manęs mano garbę

ir nuėmė vainiką man nuo galvos.

10 Jis triuškina mane iš visų pusių,

išrovęs mano viltį kaip medį.

11 Jis supyko ant manęs ir įniršo;

laiko mane vienu iš savo priešininkų.

12 Būriai jo kareivių vieningai artinasi,

taiso kelią mane užpulti

ir statosi stovyklą aplink mano palapinę.

13 [i3]Nuo manęs jis atitolino mano brolius,

visiškai atšalo nuo manęs mano pažįstami.

14 Mano giminaičiai

ir artimi draugai manimi nesirūpina.

15 Svečiai, viešėdavę mano namuose, mane pamiršo;

mano tarnaitės laiko mane svetimu,

tapau svetimšaliu jų akyse.

16 Kai šaukiu savo tarną, jis neatsiliepia,

nors ir nuoširdžiai prašau.

17 Mano žmona bjaurisi mano kvapu;

mano broliams darosi bloga nuo mano smarvės.

18 Net paaugliai iš manęs tyčiojasi;

kai atsistoju, jie iš manęs šaiposi.

19 Mano artimiausi bičiuliai šlykštisi manimi;

tie, kuriuos mylėjau, atsuko man nugarą.

20 Vien oda ir kaulai teliko iš manęs,

vos vos išsigelbėjau.

21 Pasigailėkite manęs!

Pasigailėkite manęs, mano bičiuliai,

nes mane ištiko Dievo ranka!

22 Kodėl turite mane persekioti, kaip daro Dievas?

Nejau jums dar negana mane kankinti?

23 O, kad mano žodžiai būtų užrašyti!

O, kad jie būtų į knygą surašyti!

24 O, kad geležiniu plaktuku ir švinu

jie būtų ant uolos amžinai iškalti!

25 [i4]Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas;

galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje.

26 Net tada, kai liga bus suėdusi mano odą,

dar savo kūne regėsiu Dievą.

27 Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito!

To trokšta širdis mano krūtinėje!

28 Savęs klausiate: 'Kaip mes galime labiausiai priblokšti?'

ir: 'Jame glūdi nelaimės šaknys!' –

29 bijokitės tad patys kalavijo,

nes pyktis užsitarnauja kalavijo bausmę,

jog žinotumėte, kad yra kas teisia“.

  
Išnašos:
1Job 19,3: Jau dešimtą kartą: pakartotinai, vėl ir vėl.
2Job 19,4: Jobas neprisipažįsta padaręs klaidą – nuodėmę. Savo nekaltumą jis jau buvo pabrėžęs keletą kartų: žr. Job 9,21; 10,7; 16,17.
3Job 19,13-19,22: Visuomenė atstūmė Jobą. Jis turėjo palikti savo šeimą, artimuosius ir draugus.
4Job 19,25-19,29: Jobas pareiškia savo tikėjimą Atpirkėju – Gynėju ir tikisi matyti Dievą savo akimis. Atpirkėjas, hebrajiškai Go’el{is}, yra šeimos narys – artimiausias giminaitis, turintis pareigą rūpintis šeimos narių garbe ir reikalais (žr. Kun 25,25; Įst 25,5-10; Rut 2,20). Jobo knygos aiškintojai nesutaria, su kuo Jobas tapatina Atpirkėją: ar su Dievu, ar su tarpininku (žr. Job 9,33-35), ar su dangiškuoju liudytoju (žr. Job 16,19-21). Jobas iškilmingai pareiškia, kad pats Dievas jį ras nekaltą. Kada? 26-oji eilutė rodo, kad Jobas gali būti prikeltas iš mirties. Prisikėlimo tiesa bus tik ilgainiui apreikšta (žr. Dan 12,1-3). Betgi reikia turėti omenyje, kad Jobo nekaltumas bus patvirtintas jam pamačius Dievą aukštybėse (žr. Job 38-42).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 19