BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5

 Evangelija pagal Joną
  
 ANTROJI ŠVENTĖ JERUZALĖJE
  
Jn 5

Tėvo liudijimas Sūnui

31 „Jei tik aš pats apie save liudyčiau,

mano liudijimas nebūtų tikras.

32 Bet apie mane liudija kitas, ir aš žinau

jo liudijimą apie mane esant tikrą.

33 Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną,

ir jis paliudijo tiesą.

34 Aš nesigriebiu žmogaus liudijimo,

bet šitai kalbu tam,

kad jūs būtumėte išgelbėti.

35 Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys,

tačiau jūs panorėjote tik valandėlę

jo šviesa pasidžiaugti.

36 Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono:

tie darbai,

kuriuos man skyrė nuveikti Tėvas, –

patys darbai, kuriuos aš darau, –

liudija apie mane,

kad mane yra siuntęs Tėvas.

37 Taip! Mane pasiuntęs Tėvas

paliudijo apie mane.

Bet jūs niekad nesate girdėję jo balso

nei regėję jo veido,

38 ir jo žodis jumyse nesilaiko,

nes jūs netikite tuo, kurį jis yra siuntęs.

39 Jūs tyrinėjate Raštus,

nes manote juose rasią

amžinąjį gyvenimą.

Tie Raštai ir liudija už mane,

40 bet jūs nenorite ateiti pas mane,

kad turėtumėte gyvenimą“.

Netikėjimo šaknys

41 „Garbės iš žmonių aš nepriimu.

42 Aš matau,

kad jūs neturite savyje Dievo meilės.

43 Aš atėjau savo Tėvo vardu,

o jūs manęs nepriimate.

Jei kitas ateitų savuoju vardu,

tą jūs priimtumėte.

44 Kaipgi jūs galite įtikėti,

jeigu vienas iš kito priimate garbę,

o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina,

jūs neieškote.

45 Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui!

Jūsų kaltintojas yra Mozė,

į kurį esate savo viltis sudėję.[i7]

46 Jeigu jūs tikėtumėte Moze,

tai tikėtumėte ir manimi,

nes jis rašė apie mane.

47 Kadangi jūs netikite jo raštais,

kaipgi patikėsite mano žodžiais?!“

  
Išnašos:
1Jn 5,2: Penkių stoginių pamatai yra surasti kasinėjant Jeruzalę.
2Jn 5,3: Kai kuriuose rankraščiuose pridedama: ... kurie laukė vandens sujudant. (4) 5 Mat kartkartėmis maudyklėn nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas vandeniui pajudėjus pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia liga būtų sirgęs. Šis tekstas paaiškina 7 eilutę. – Vanduo sujudėdavo ar tik ne prasiveržus šaltiniams. Ta proga Dievas stebuklingai pagydydavo pirmutinį įžengusį į vandenį.
3Jn 5,15-5,16: Žydais, arba judėjiečiais, Jn čia ir toliau vadina Jėzui priešiškus jo tautiečius.
4Jn 5,18: Čia pasakyta pagrindinė Jono evangelijos mintis: Jėzus yra lygus Dievui Tėvui.
5Jn 5,25: Čia kalbama apie dvasia mirusių (nusidėjėlių) atgijimą, o 28 eil. – apie visų mirusiųjų prisikėlimą Paskutinio teismo dieną.
6Jn 5,30: Keleriopais įvaizdžiais Jėzus skelbia vieną dalyką – savo neapsakomą vienybę su Tėvu.
7Jn 5,45: Mozė, anot ST, ne kartą yra gynęs Izraelį nuo Dievo rūstybės, tad buvo laikomas užtarėju ir tarpininku tarp Dievo ir tautos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5