BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5

 Evangelija pagal Joną
  
 ANTROJI ŠVENTĖ JERUZALĖJE
  
Jn 5

17 O Jėzus jiems sakydavo: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš darbuojuosi“. 18 Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju Tėvu, šitaip lygindamas save su Dievu.[i4] 19 Į ši kaltinimą Jėzus jiems atsakė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

Sūnus nieko negali daryti iš savęs,

o vien tai, ką mato darant Tėvą;

nes ką jisai daro,

lygiai daro ir Sūnus.

20 Tėvas gi myli Sūnų

ir parodo jam visa, ką pats daro.

Ir jam parodys dalykų,

dar didesnių už šituos,

kad jūs stebėsitės.

21 Kaip Tėvas prikelia numirusius

ir juos atgaivina,

taip ir Sūnus grąžina gyvybę,

kam tik panorėjęs.

22 Ir nieko Tėvas neteisia,

bet visą teismą pavedė Sūnui,

23 kad visi gerbtų Sūnų,

kaip gerbia Tėvą.

Kas negerbia Sūnaus,

tas negerbia jį siuntusio Tėvo.

24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kas mano žodžių klauso

ir mane atsiuntusį tiki,

tas turi amžinąjį gyvenimą

ir nepateks į teismą,

nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.

25 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

ateis valanda, – ir dabar jau yra, –

kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą,

ir kurie išgirs, tie atgis.[i5]

26 Kaip Tėvas turi gyvybę pats savyje,

taip davė ir Sūnui turėti gyvybę pačiam savyje.

27 Jis taip pat suteikė jam galią teisti,

nes jis – Žmogaus Sūnus.

28 Nesistebėkite, kad ateis valanda,

kai visi gulintieji kapuose

išgirs jo balsą.

29 Kurie darė gera, prisikels gyventi,

kurie darė bloga,

prisikels stoti į teismą.

30 Iš savęs aš nieko negaliu daryti.

Aš teisiu, kaip girdžiu,

ir mano teismas teisingas,

nes aš ieškau ne savo valios,

bet valios to, kuris mane yra siuntęs“.[i6]

  
Išnašos:
1Jn 5,2: Penkių stoginių pamatai yra surasti kasinėjant Jeruzalę.
2Jn 5,3: Kai kuriuose rankraščiuose pridedama: ... kurie laukė vandens sujudant. (4) 5 Mat kartkartėmis maudyklėn nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas vandeniui pajudėjus pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia liga būtų sirgęs. Šis tekstas paaiškina 7 eilutę. – Vanduo sujudėdavo ar tik ne prasiveržus šaltiniams. Ta proga Dievas stebuklingai pagydydavo pirmutinį įžengusį į vandenį.
3Jn 5,15-5,16: Žydais, arba judėjiečiais, Jn čia ir toliau vadina Jėzui priešiškus jo tautiečius.
4Jn 5,18: Čia pasakyta pagrindinė Jono evangelijos mintis: Jėzus yra lygus Dievui Tėvui.
5Jn 5,25: Čia kalbama apie dvasia mirusių (nusidėjėlių) atgijimą, o 28 eil. – apie visų mirusiųjų prisikėlimą Paskutinio teismo dieną.
6Jn 5,30: Keleriopais įvaizdžiais Jėzus skelbia vieną dalyką – savo neapsakomą vienybę su Tėvu.
7Jn 5,45: Mozė, anot ST, ne kartą yra gynęs Izraelį nuo Dievo rūstybės, tad buvo laikomas užtarėju ir tarpininku tarp Dievo ir tautos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5