BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 22 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5

 Evangelija pagal Joną
  
 ANTROJI ŠVENTĖ JERUZALĖJE
  
Jn 5

Išgydymas Betzatoje

1 Kiek vėliau buvo žydų šventė, ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. 2 Jeruzalėje, prie Avių vartų, yra maudyklė, žydiškai vadinama Betzata, turinti penkias stogines.[i1] 3 Jose gulėdavo daugybė ligonių – aklų, raišų, išsekusių.[i2] 5 (4) Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs trisdešimt aštuonerius metus. 6 Pamatęs jį gulintį ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė: „Ar norėtum pasveikti?“ 7 Ligonis atsakė: „Viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane“. 8 Tada Jėzus tarė: „Kelkis, imk savo gultą ir eik!“ 9 Ir žmogus bematant išgijo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti.

Toji diena buvo šabas. 10 Todėl žydai užsipuolė išgydytąjį: „Šiandien šabas, tau negalima nešti gulto“. 11 Jis paaiškino: „Tas, kuris mane pagydė, man liepė: 'Imk savo gultą ir eik!'“ 12 Jie klausinėjo: „O kas tasai žmogus, kuris tau liepė: 'Imk ir eik'?“ 13 Išgydytasis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl minios, susirinkusios toje vietoje.

14 Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė: „Štai tu esi pasveikęs. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio!“ 15 Žmogus nuėjo ir pranešė žydams,[i3] kad jį išgydė Jėzus.

Jėzaus ir dangaus Tėvas

16 Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šabo dieną.

  
Išnašos:
1Jn 5,2: Penkių stoginių pamatai yra surasti kasinėjant Jeruzalę.
2Jn 5,3: Kai kuriuose rankraščiuose pridedama: ... kurie laukė vandens sujudant. (4) 5 Mat kartkartėmis maudyklėn nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas vandeniui pajudėjus pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia liga būtų sirgęs. Šis tekstas paaiškina 7 eilutę. – Vanduo sujudėdavo ar tik ne prasiveržus šaltiniams. Ta proga Dievas stebuklingai pagydydavo pirmutinį įžengusį į vandenį.
3Jn 5,15-5,16: Žydais, arba judėjiečiais, Jn čia ir toliau vadina Jėzui priešiškus jo tautiečius.
4Jn 5,18: Čia pasakyta pagrindinė Jono evangelijos mintis: Jėzus yra lygus Dievui Tėvui.
5Jn 5,25: Čia kalbama apie dvasia mirusių (nusidėjėlių) atgijimą, o 28 eil. – apie visų mirusiųjų prisikėlimą Paskutinio teismo dieną.
6Jn 5,30: Keleriopais įvaizdžiais Jėzus skelbia vieną dalyką – savo neapsakomą vienybę su Tėvu.
7Jn 5,45: Mozė, anot ST, ne kartą yra gynęs Izraelį nuo Dievo rūstybės, tad buvo laikomas užtarėju ir tarpininku tarp Dievo ir tautos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal JonąSkyrius: 5