BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 7

 Jeremijo knyga
  
 2. Pranašavimai karaliaus Jehojakimo dienomis
  
Jer 7

23 Bet šį vieną įsakymą daviau jiems. Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, idant jums sektųsi.

24 Bet jie nei paklausė, nei paisė. Jie sekė paskui savo pačių užmačias, savųjų nedorų širdžių užsispyrimą, atsukdami man nugarą, o ne veidą. 25 Nuo tos dienos, kai jūsų tėvai išėjo iš Egipto žemės, ligi šiandien primygtinai siunčiau ir siunčiau jums savuosius tarnus – pranašus. 26 Tačiau manęs jie nepaklausė ir nepaisė, bet darėsi dar atkaklesni kietasprandžiai ir elgėsi dar pikčiau negu jųjų tėvai.

27 Nors ir sakysi jiems visus šiuos dalykus, tavęs jie neklausys, nors juos ir šauksi, tau jie neatsilieps. 28 Todėl pasakyk jiems: 'Štai tauta, kuri neklausė VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir nesileido jo mokoma. Ištikimybė mirusi, net pats žodis dingo nuo jų lūpų'“.

  
Išnašos:
1Jer 7,1-7,15: Viešpaties Šventykla nebus žydams prieglauda nuo jų priešų, jeigu jie nepataisys savo elgesio.
2Jer 7,6: Svetimšalis: Mozės Įstatymas ypač globojo svetimšalį, našlaitį, našlę ir levitą – Levio giminės narį. Žr. Iš 20,10; Sk 9,14; 15,14; Įst 5,14; 28,43.
3Jer 7,12: Šilo{as}: pradinis Izraelio religinis centras nuo Jozuės meto iki Samuelio laikų. Vėliau Dievas šią šventovę atmetė, ir filistinai ją sunaikino. Žr. 1 Sam 1,9; 4,3-4; Ps 78,60. 68-69.
4Jer 7,18: Dangaus karalienė: asirų ir babiloniečių Ištara, vaisingumo deivė. Judo karalius Manasas įvedė jos garbinimą į Judo karalystę po Jošijo mirties. Žvaigždžių pavidalo paplotėliai, – Ištara buvo tapatinama su Veneros planeta, – buvo aukojami jos garbei.
5Jer 7,22: ... jiems nieko neįsakiau: doras elgesys, o ne vien išorinis kultas, buvo Dievo reikalavimas savo tautai.
6Jer 7,29: Nusikirpk plaukus
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 7