BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 7

 Jeremijo knyga
  
 2. Pranašavimai karaliaus Jehojakimo dienomis
  
Jer 7

Pamokslas Šventyklos vartuose

1 Žodis,[i1] kurį gavo iš VIEŠPATIES Jeremijas: 2 „Atsistok VIEŠPATIES Namų vartuose ir ten paskelbk šį žodį: 'Visi Judo gyventojai, kurie einate pro vartus pagarbinti VIEŠPATIES, išgirskite VIEŠPATIES žodį!'“ 3 Štai ką Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, sako: „Taisykite savo kelius ir savo darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. 4 Nepasikliaukite nepagrįsta viltimi, 5 sakydami: 'Tai VIEŠPATIES Šventykla! Tai VIEŠPATIES Šventykla!' Tik tuomet, jei jūs visiškai pakeisite savo kelius ir darbus, jei vykdysite teisingumą tarp žmonių, 6 jei neskriausite svetimšalio,[i2] našlaičio ir našlės, jei neišliesite nekalto kraujo šioje vietoje ir nedarysite sau žalos, sekdami paskui svetimus dievus, 7 aš būsiu su jumis šioje vietoje – krašte, kurį daviau senovėje tavo tėvams amžiams.

8 Štai! Pasikliaujate nepagrįsta viltimi – beverčiu melu! Iš to tik žalos turėsite! 9 Kaipgi? Jūs vagiate ir žudote, svetimaujate ir kreivai prisiekiate, aukojate Baalui atnašas ir sekate paskui kitus dievus, kurių net nepažįstate, 10 paskui, atėję pas mane į šiuos Namus, kurie vadinasi mano vardu, sakote: 'Esame apsaugoti! Galime vėl daryti visus šiuos nedorus darbus!' 11 Argi tie Namai, kurie vadinasi mano vardu, nevirto jūsų akyse plėšikų lindyne? Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi! – tai VIEŠPATIES žodis.

  
Išnašos:
1Jer 7,1-7,15: Viešpaties Šventykla nebus žydams prieglauda nuo jų priešų, jeigu jie nepataisys savo elgesio.
2Jer 7,6: Svetimšalis: Mozės Įstatymas ypač globojo svetimšalį, našlaitį, našlę ir levitą – Levio giminės narį. Žr. Iš 20,10; Sk 9,14; 15,14; Įst 5,14; 28,43.
3Jer 7,12: Šilo{as}: pradinis Izraelio religinis centras nuo Jozuės meto iki Samuelio laikų. Vėliau Dievas šią šventovę atmetė, ir filistinai ją sunaikino. Žr. 1 Sam 1,9; 4,3-4; Ps 78,60. 68-69.
4Jer 7,18: Dangaus karalienė: asirų ir babiloniečių Ištara, vaisingumo deivė. Judo karalius Manasas įvedė jos garbinimą į Judo karalystę po Jošijo mirties. Žvaigždžių pavidalo paplotėliai, – Ištara buvo tapatinama su Veneros planeta, – buvo aukojami jos garbei.
5Jer 7,22: ... jiems nieko neįsakiau: doras elgesys, o ne vien išorinis kultas, buvo Dievo reikalavimas savo tautai.
6Jer 7,29: Nusikirpk plaukus
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 7