BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 31

 Jeremijo knyga
  
Jer 31

Geroji naujiena apie grįžimą iš tremties

1 „Tuo metu, – tai VIEŠPATIES žodis, –

aš būsiu visų Izraelio šeimų Dievas,

ir jos bus mano tauta“.

2 {Taip kalbėjo VIEŠPATS:}

– Tauta, išlikusi nuo kalavijo,[i1]

rado malonę dykumoje.[i2]

Kai Izraelis ieškojo ramybės,[i3]

3 iš tolo man pasirodė VIEŠPATS:

„Amžina meile aš pamilau tave,

todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile.

4 Vėl tave atkursiu, –

mergele Izraelio tauta, būsi atgaivinta!

Vėl išsipuošusi, būgneliais nešina,

žengsi, šoksi linksmuolių ratelyje.

5 Vėl veisi vynuogynus Samarijos kalnuose, –

sodintojai gardžiuosis jų vaisiais.

6 Taip! Diena ateis,

kai sargai ant Efraimo aukštumų šauks:

'Kelkitės! Eikime į Zioną,[i4]

pas VIEŠPATĮ, savo Dievą'“.

Grįžimo kelias

7 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Džiaugdamiesi giedokite Jokūbui,

valiuokite pirmajai tarp tautų!

Skelbkite, garbindami ir sakydami:

'Savo tautą, likutį Izraelio,

išgelbėjo VIEŠPATS!'

  
Išnašos:
1Jer 31,2: Tauta, išlikusi nuo kalavijo: tremtiniai, išvesti į Babiloną.
2Jer 31,2: Jie rado malonę dykumoje: tremtiniai buvo vedami į Babiloną per dykumą. Jeremijas daro užuominą apie Izraelio išėjimą iš Egipto ir kelionę į Pažado Žemę per Sinajaus dykumą (žr. Iš 16).
3Jer 31,2: Dykumoje jie rado Viešpatį – ramybę. Pažadėtos ramybės radimą skelbia Naujasis Testamentas (žr. Žyd 3-4).
4Jer 31,6: Zionas: Izraelio ir Judo karalystės vėl taps vienu Izraeliu – susijungs.
5Jer 31,15: Rama: miestelis maždaug už 8 km į šiaurę nuo Jeruzalės. Ramoje buvo palaidota Rachelė (žr. 1 Sam 10,2). Rachelė buvo Efraimo – šiaurinių giminių vadovaujančios genties pramotė. Ji verkia dėl Šiaurinės karalystės žlugimo. Evangelistas Matas šį skaitinį susiejo su Herodo Betliejaus berniukų žudynėmis (žr. Mt 2,18).
6Jer 31,19: Sudaviau į šlaunį: veiksmas nerimo, liūdesio ir gailesčio jausmams reikšti.
7Jer 31,22: Moteris apkabins vyrą {su meile}: žodžių su meile nėra hebrajiškame tekste, – jie pridedami dėl aiškumo. Izraelis ir Dievas grįš į meilės santykį. Anksčiau vyras (Viešpats) apkabino moterį (Izraelį) su meile ir atleidimu, dabar – širdies religijoje – po tautos atkūrimo, Dievo tauta pajėgs atsiduoti Viešpačiui su meile. Šv. Jeronimas šiame tekste matė Jėzaus pradėjimą iš Šventosios Dvasios ir gimimą iš Mergelės Marijos.
8Jer 31,26: Miegas: regėjimas. Paties pranašo Jeremijo žodžiai.
9Jer 31,29: Tėvai ... atšipo vaikams: izraeliečių patarlė, teigianti, kad už tėvų nuodėmes kenčia jų vaikai (žr. Ez 18,2). Jeremijas skelbė asmenišką kiekvieno žmogaus atsakomybę už veiksmus. Žr. Jer 31,31-34.
10Jer 31,29: Tėvai ... atšipo vaikams: izraeliečių patarlė, teigianti, kad už tėvų nuodėmes kenčia jų vaikai (žr. Ez 18,2). Jeremijas skelbė asmenišką kiekvieno žmogaus atsakomybę už veiksmus. Žr. Jer 31,31-34.
11Jer 31,31-31,34: Naujoji Dievo Sandora su Izraeliu yra bendra visiems pranašams tema. Temos šaknys yra Ozėjo pranašystė. Pagal Jeremijo pranašystę, Naujoji Sandora skirsis nuo Sinajaus Sandoros, nes: 1. Nebus sulaužyta, bet bus amžina. 2. Jos įstatymas bus įrašytas į širdį, o ne vien ant akmeninių plokščių. 3. Dievo pažinimas bus taip ryškus žmonių gyvenime, kad nebereikės mokyti. Naujoji Sandora visapusiškai išsipildė tik Jėzaus Kristaus gyvenime ir tarnyboje (žr. Lk 22,20; 1 Kor 11,25).
12Jer 31,38: Nuo Hananelio bokšto lig Kampo vartų
13Jer 31,40: Slėnis {lavonų ir pelenų}: Ben-Hinomo slėnis į vakarus nuo Jeruzalės. Žirgo vartai: rytinėje Jeruzalės miesto sienoje, pietrytiniame Šventyklos pastatų kampe.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 31