BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 30

 Jeremijo knyga
  
 Viešpaties pažadas savo tautai
  
Jer 30

1 [i1]Žodis, kuris atėjo Jeremijui iš VIEŠPATIES: 2 „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: 'Surašyk visa, ką tau kalbėjau, į knygą. 12 Juk taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Tavo sužalojimas mirtinas,

tavoji žaizda nebepagydoma!

13 Nėra kam tave gydyti, –

nėra vaisto tavajai ligai,

tu niekad nebeišgysi.

14 Tave užmiršo visi tavo meilužiai,[i3]

neberūpi jiems, kaip tau sekasi.

Taip, smogiau tau, kaip priešas kad smogtų,

pamokiau nuožmia bausme

{už tavo didelę kaltę ir nuodėmių gausybę}.

15 Ko gi aimanuoji dėl savo sužalojimo,

dėl savo nepagydomo skausmo?

Už tavo didelę kaltę ir nuodėmių gausybę

tau visa tai padariau.

18 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Štai! Atstatysiu Jokūbo palapines,

pasigailėsiu jo trobų.

Miestas bus atstatytas ant savosios kalvos

ir rūmai stovės ant savųjų pamatų.

19 Iš tenai skambės padėkos giesmės

ir džiaugsmo balsai.

Padidinsiu jų skaičių, – bus jų nemažai,

Padarysiu juos garbingus, – nebebus jie menki.

20 Jo vaikai bus kaip buvę senovėje,

o jo bendruomenė tvirtai gyvuos mano malone.

Bausmę siųsiu visiems jų engėjams.

21 Jųjų vadas[i4] bus vienas iš jų pačių,

jųjų valdovas kils iš jų tarpo.

Jam leisiu artintis prie manęs laisvai,

nes kas kitas būtų toks drąsus,

kad išdrįstų artintis prie manęs? – tai VIEŠPATIES žodis. –

22 Taip jūs būsite mano tauta,

o aš būsiu jūsų Dievas“.

  
Išnašos:
1Jer 30,1-31,40: Šie du skyriai neturi chronologinio ryšio nei su esančiais prieš juos, nei su tolesniais skyriais. Jų turinį sudaro pranašavimai apie išganymą, kuriuos Jeremijas paskelbė pavergtiesiems Šiaurinės karalystės, Izraelio, tautiečių likučiams. Pietinei karalystei, Judui, patyrus Izraelio likimą, tie pranašavimai buvo praplėsti, įtraukiant Judo karalystę. Pranašavimus reikia sieti su ankstyvąja pranašo Jeremijo veikla, galbūt po Ninevės sunaikinimo 612 m. prieš Kristų, kai karalius Jošijas paėmė į savo valdžią Šiaurinės karalystės teritoriją. (Žr. 2 Kar 23,15-20).
2Jer 30,9: Dovydas: mesijinį Dovydo dinastijos karalių pranašai dažnai vadina Dovydu. Žr. Ez 34,23-24; 37,24-25; Oz 3,5.
3Jer 30,14: Meilužiai: svetimos tautos, kurias Izraelio ir Judo karaliai kvietėsi į pagalbą. Žr. Ez 16,23.
4Jer 30,21: Jųjų vadas: atkurto Izraelio valdovas nebus svetimšalis, bet saviškis. Viešpaties santykiai su juo bus artimi. Artintis prie Dievo be kvietimo buvo laikoma pavojingu dalyku. Žr. Kun 16,1-2.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 30