BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 3

 Jeremijo knyga
  
Jer 3

14 „Sugrįžkite,[i3] atsimetėliai vaikai, –sako VIEŠPATS, –

nes aš esu jūsų VIEŠPATS.

Paimsiu jus po vieną iš miesto,

po du iš šeimos ir atvesiu į Zioną.

15 Ten duosiu jums ganytojų pagal savo širdį, –

jie ganys jus išmintingai ir protingai.

16 Kai pagausėsite ir būsite vaisingi krašte, – sako VIEŠPATS, –

tomis dienomis žmonės daugiau nebesakys:

'VIEŠPATIES Sandoros Skrynia!'

Į galvą niekam ji nebeateis,

niekas jos nebeminės,

nepasiges ir naujos nebedarys“.

17 Tuo metu Jeruzalė bus vadinama 'VIEŠPATIES sostas', visos tautos ten susirinks, kad pašlovintų VIEŠPATIES vardą Jeruzalėje. Savo nedorų širdžių potraukių daugiau jos nebetenkins.

  
Išnašos:
1Jer 3,1: Tokias vedybas draudė Mozės Įstatymas. Žr. Įst 24,1-4. Pranašas pasmerkia Judo karalystės, neištikimos nuotakos, pasitikėjimą savimi ir prielaidą, kad ji gali sugrįžti pas Sandoros Dievą po to, kai buvo garbinusi stabus.
2Jer 3,2: Arabas: plėšikaujantis klajoklis, iš pasalų užpuldinėjantis karavanus.
3Jer 3,14-3,18: Izraelio karalystės likutis (14-oji eilutė) susijungs su Judo karalyste (18-oji eilutė). Pirmykštis Viešpaties garbinimas, susietas su Sandoros Skrynia, dabar bus pakeistas dvasingesniu ir bendražmogišku Dievo garbinimu, išreikštu Dievo sostu idealiojoje Jeruzalėje, apie kurį bus surinktos visos tautos (17-oji eilutė).
4Jer 3,24: Gėda{-dievas}: pažodžiui Gėda. Konkretus pakaitalas Kanaano gyventojų dievui Baalui pavadinti. Baalas ir jo žmona Aštartė buvo garbinami lytinėmis apeigomis kalvų – aukštumų alkuose.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 3