BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 26

 Jeremijo knyga
  
 B. PASAKOJIMAI APIE PRANAŠĄ SU VIENUR KITUR ĮTERPTAIS ŽODŽIAIS IŠ DIEVO/1. Jeruzalės sunaikinimas ir viltis
  
Jer 26

11 Kunigai ir pranašai pasakė didžiūnams ir visai miniai: „Tas žmogus turi būti nubaustas mirtimi, nes, kaip jūs patys savo ausimis girdėjote, jis pranašavo šitam miestui!“ 12 Jeremijas atsakė didžiūnams ir visiems žmonėms: „Pats VIEŠPATS pasiuntė mane, kad pranašaučiau šiems Namams ir šiam miestui visa, ką jūs girdėjote. 13 O dabar taisykite savo kelius ir darbus, klausykite VIEŠPATIES, savojo Dievo, balso, kad VIEŠPATS apgailėtų savo mintį apie nelaimę, kuria jums grasina. 14 Žinoma, esu jūsų rankose. Darykite su manimi, kas atrodo gera ir teisinga jūsų akyse. 15 Tačiau gerai pagalvokite, – nužudydami mane, užtraukiate nekaltą kraują patys sau, miestui ir jo gyventojams, nes VIEŠPATS iš tikrųjų siuntė mane pas jus, kad išgirstumėte visus šiuos žodžius“.

16 Tada didžiūnai ir minia tarė kunigams ir pranašams: „Tas žmogus neturi būti baudžiamas mirties bausme! VIEŠPATIES, mūsų Dievo, vardu jis mums kalbėjo!“ 24 Ir tik dėl to, kad Šafano sūnus Ahikamas[i3] parėmė Jeremiją, jis nebuvo atiduotas miniai į rankas užmušti.

  
Išnašos:
1Jer 26,1: Valdymo pradžioje: specialus posakis, kuriuo apibūdinamas laikotarpis tarp karaliaus atėjimo į sostą ir kalendorinės metų pradžios. Pirmieji kalendoriniai Jehojakimo valdymo metai 608 m. prieš Kristų.
2Jer 26,18: Mikėjas iš Morešeto: pranašas Mikėjas, kurio knyga yra tarp mažųjų kanoniškųjų pranašų. Žr. Mch 1,1.
3Jer 26,24: Ahikamas, Šafano sūnus: vienas iš Jošijo pareigūnų (žr. 2 Kar 22,12), Jeremijo bičiulio Gedalijo tėvas. Jam teko valdyti Judo karalystę po to, kai Nebukadnezaras ištrėmė Zedekiją (žr. Jer 39,14; 40,5-16).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 26