BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 26

 Jeremijo knyga
  
 B. PASAKOJIMAI APIE PRANAŠĄ SU VIENUR KITUR ĮTERPTAIS ŽODŽIAIS IŠ DIEVO/1. Jeruzalės sunaikinimas ir viltis
  
Jer 26

Pranašui gresia mirtis

1 Jošijo sūnaus Jehojakimo, Judo karaliaus, valdymo pradžioje[i1] šis VIEŠPATIES žodis atėjo Jeremijui: 2 „Taip kalbėjo VIEŠPATS: stovėk VIEŠPATIES Namų kieme. Skelbk visiems Judo miestų žmonėms, ateinantiems melstis į VIEŠPATIES Namus, visa, ką tau įsakau paskelbti. Nieko nepraleisk! 3 Galbūt jie paklausys ir kiekvienas sugrįš iš savo nedoro kelio. Tuomet apgailėsiu ir aš savo mintį apie nelaimę, kuria ketinu juos bausti už nedorus darbus. 4 Sakyk jiems: taip kalbėjo VIEŠPATS: 'Jei neklausysite manęs, nesielgsite pagal mokymą, kurį jums daviau, 5 neklausysite žodžių mano tarnų pranašų, kuriuos siunčiu primygtinai ir be perstojo, – nors jų ir niekad neklausėte, – 6 tąsyk pasielgsiu su šiais Namais, kaip su Šilo'u, o šitą miestą padarysiu keiksmažodžiu visoms žemės tautoms'“.

7 Kunigai, pranašai ir visi žmonės klausėsi Jeremijo, skelbiančio visus žodžius VIEŠPATIES Namuose. 8 Jeremijui pabaigus skelbti visa, ką jam buvo įsakęs VIEŠPATS visai tautai paskelbti, kunigai ir pranašai drauge su žmonėmis pastvėrė jį, šaukdami: „Tu esi vertas mirties! 9 Kaip drįsti pranašauti VIEŠPATIES vardu: 'Šitiems Namams bus kaip Šilo'ui!' ir 'Tas miestas bus sunaikintas, liks be gyventojų'?“ Žmonių minia spietėsi apie Jeremiją VIEŠPATIES Namuose.

  
Išnašos:
1Jer 26,1: Valdymo pradžioje: specialus posakis, kuriuo apibūdinamas laikotarpis tarp karaliaus atėjimo į sostą ir kalendorinės metų pradžios. Pirmieji kalendoriniai Jehojakimo valdymo metai 608 m. prieš Kristų.
2Jer 26,18: Mikėjas iš Morešeto: pranašas Mikėjas, kurio knyga yra tarp mažųjų kanoniškųjų pranašų. Žr. Mch 1,1.
3Jer 26,24: Ahikamas, Šafano sūnus: vienas iš Jošijo pareigūnų (žr. 2 Kar 22,12), Jeremijo bičiulio Gedalijo tėvas. Jam teko valdyti Judo karalystę po to, kai Nebukadnezaras ištrėmė Zedekiją (žr. Jer 39,14; 40,5-16).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 26