BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 20

 Jeremijo knyga
  
Jer 20

10 Girdžiu minioje šnabždant: „Klaikas visur!

Įskųskite jį! Įskųskime jį!“

Juk visi mano {tariami} bičiuliai laukia,

kad padaryčiau klaidingą žingsnį.

„Galbūt jis įsipainios į pinkles,

tada jis bus mūsų rankose, –

galėsime jam atsikeršyti!“

11 Bet VIEŠPATS su manimi tarsi galingas gynėjas,

todėl mano persekiotojai suklups, jie nelaimės.

Baisi gėda juos lydės, nes jiems negali pavykti!

Vien amžiną, nepraeinančią negarbę užsitraukė.

12 Galybių VIEŠPATIE, tu ištiri teisųjį,

tu permatai jausmus ir širdį,

leisk man matyti, kaip jiems atkeršysi,

nes tau patikėjau savąją bėdą.

13 Giedokite VIEŠPAČIUI,

šlovinkite VIEŠPATĮ,

nes jis išgelbėjo vargšo gyvybę

iš nedorėlių rankų!

  
Išnašos:
1Jer 20,1: Pašhūras: Šventyklos policijos galva – vyriausiasis tvarkos saugotojas (žr. Jer 29,26). Įeidamas į Šventyklos kiemą, Jeremijas turėjo paklusti jo valdžiai.
2Jer 20,3: Vardas Pašhūras, matyt, turi ryšį su dviem hebrajų kalbos žodžiais – būti ramiam ir visur – ir reiškia Ramybė visur. Jeremijas duoda jam naują vardą Magor missabib, kuris reiškia Klaikas visur. Pašhūras regės tragišką Jeruzalės likimą ir asmeniškai patirs visa, ką visi miesto gyventojai turės pakelti.
3Jer 20,4: Babilonas: Jeremijo knyga pirmąkart įvardija kraštą, į kurį bus ištremti Judo karalystės gyventojai. Atrodo, kad šis pranašavimas turi ryšį su Nebukadnezaro 605 m. pergale prieš Egiptą, po kurio Palestina ir Sirija tapo Babilonijos valdomis.
4Jer 20,7: Tu mane suvedžiojai: suvedžiojimo ir grumtynių vaizdas apibūdina ypatingą Dievo Artumą pranašo gyvenime. Jeremijas grumiasi su Dievu ir jį kaltina dėl savo nelaimių. Tokia neviltis reta Šventajame Rašte (žr. Job 3; Ps 88). Ir neviltyje Jeremijas tvirtai tiki, kad Viešpats yra Malonės Dievas, ir juo pasitiki. Žr. Jer 15,18.
5Jer 20,14-20,18: Apgaulė, kančia ir klaikas stumia pranašą į neviltį. Tačiau Jeremijas visiškai pasitiki Dievo pergale, – žr. 11-13 eilutes. (Žr. Job 3,3-12).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 20