BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 21

 Jeremijo knyga
  
 3. Pranašavimai paskutiniais metais prieš Jeruzalės žlugimą
  
Jer 21

Zedekijo ir Jeruzalės likimas

1 Žodis, kurį VIEŠPATS tarė Jeremijui, kai karalius Zedekijas[i1] atsiuntė pas jį Malkijo sūnų Pašhūrą ir Maasėjo sūnų Zefaniją, kad paprašytų: 2 „Prašom pasiteirauti VIEŠPATĮ už mus, nes Babilono karalius Nebukadnezaras mus puola. Rasi VIEŠPATS pasielgs su mumis laikydamasis visų savo nuostabiųjų darbų ir Nebukadnezaras nuo mūsų pasitrauks“. 3 Jeremijas jiems atsakė: „Perduokite šitą atsakymą Zedekijui: 4 'Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Atgręšiu prieš jus jūsų pačių ginklus, kuriais priešinatės Babilono karaliui ir kaldėjams, apgulusiems jūsų mūrus. Atvesiu juos į patį miestą. 5 Aš pats kovosiu su jumis sugniaužtu kumščiu ir galinga ranka, degdamas iš pykčio ir apimtas didžio įniršio! 6 Parblokšiu šio miesto gyventojus, žmones ir gyvulius, – visi išmirs nuo nuožmaus maro. 7 Paskui, – tai VIEŠPATIES žodis, – atiduosiu Judo karalių Zedekiją, jo dvariškius ir žmones, išlikusius šiame mieste po maro, kalavijo ir bado, į Babilono karaliaus Nebukadnezaro rankas, į rankas jų priešų, rankas tų, kurie nori juos sunaikinti. Išžudys juos kalaviju be gailesčio, be pasigailėjimo, be užuojautos'. 8 O šitai tautai sakysi: 'Taip kalbėjo VIEŠPATS: žiūrėkite! Duodu jums pasirinkti arba gyvenimo kelią, arba mirties kelią. 9 Kas tik liksis tame mieste, mirs nuo kalavijo, bado ir maro. Bet kas išeis pasiduoti kaldėjams, kurie jus supa, išliks gyvas, išgelbės bent savo gyvybę'. 10 Atsigręžiau į tą miestą jo nelaimei, ne jo gerovei, – tai VIEŠPATIES žodis. Jis bus atiduotas į rankas Babilono[i2] karaliaus, kuris sunaikins jį ugnimi“.

Pranašavimas karaliams//Įžanginis pranašavimas

11 [i3]Judo karaliaus namams:

12 „Klausykite VIEŠPATIES žodžio, Dovydo namai!

Taip kalbėjo VIEŠPATS: 'Vykdykite kasdien teisingumą,

Gelbėkite nuskriaustąjį iš skriaudiko nagų.

Antraip mano pyktis suliepsnos tarsi ugnis, –

liepsnos ir niekas jo neužgesins, –

už jūsų nedorus darbus.

13 Aš esu prieš tave, Slėnio gyvenviete,

prieš tave, Uola lomoje![i4] – tai VIEŠPATIES žodis.

Esu prieš jus, kurie sakote: 'Kas gali mus užpulti?

Kas gali įsiveržti į mūsų olas?'

14 Aš nubausiu jus pagal jūsų darbus! –

tai VIEŠPATIES žodis.

Jo miške užkursiu ugnį,[i5]

kuri suris viską, kas tik yra aplinkui“.

  
Išnašos:
1Jer 21,1: Zedekijas: karaliaus Jehojakimo brolis, paskirtas Judo karaliumi po to, kai Nebukadnezaras išvarė karalių Jehojachiną į Babilonijos tremtį (žr. 2 Kar 24,17). Pašhūras: skirtingas nuo Pašhūro, minimo Jer 20-ajame skyriuje. Ir jis buvo vienas iš Jeremijo priešų. Žr. Jer 38,1.4.
2Jer 21,10: Jeremijas nesiliovė skelbti, kad nėra jokios prasmės priešintis Babilonijai, nes Dievas atidavė Judo karalystę į Nebukadnezaro rankas (žr. Jer 27,6). Dėl to pranašas buvo apskųstas ir uždarytas į kalėjimą kaip išdavikas (žr. Jer 37,13-14).
3Jer 21,11-23,8: Ši dalis apima knygos redaktoriaus rinkinį Jeremijo pranašavimų Judo karaliams. Pranašavimai sutelkti pagal karalių chronologinę seką su įžangine pranašyste Judo karaliams apskritai (Jer 21,11-22,9).
4Jer 21,13: Slėnio gyvenviete ... Uola lomoje: karaliaus dvaras laikė, kad slėnių saugomas Ziono kalnas yra neprieinamas. Nepaisant palankių gynybos sąlygų, Dievas pašaipiai primena, kad Ziono kalnas tėra tik Uola lomoje – neapginama.
5Jer 21,14: Jo miškas: karaliaus rūmai, pastatyti iš kedrų. Žr. Jer 22,14; 1 Kar 7,2 tekste Saliamono rūmai vadinami Libano miško Rūmais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 21