BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 9

 Izaijo knyga
  
Iz 9

1 Tauta, gyvenusi tamsoje,

išvydo didžią šviesą,

gyvenusiems nevilties šalyje

užtekėjo šviesybė.

2 Tu išaukštinai tą tautą,

suteikei jai didį džiaugsmą.

Tavo akivaizdoje jie džiūgauja

lyg pjūties džiaugsmu,

lyg dalydamiesi grobiu.

3 Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,

jų pečius lenkusią kartį,

jų nuožmaus prievaizdo lazdą,

kaip anuomet, Midjano dieną.

5 Nes kūdikis[i1] mums gimė!

Sūnus duotas mums!

Jis bus mums valdovas.

Jo vardas bus

„Nuostabusis Patarėjas,

Galingasis Dievas,

Amžinasis Tėvas,

Ramybės Kunigaikštis“.

6 Jo viešpatavimas be ribų,

o taika begalinė.

Jis viešpataus Dovydo soste

ir valdys jo karalystę:

tvirtins ir palaikys ją

teismu ir teisumu

dabar ir per amžius.

Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

  
Išnašos:
1Iz 9,5: ... kūdikis: Emanuelis – Su-mumis-yra- Dievas. Žr. Iz 7,14; 8,8; 11,1.2.9. Krikščionių tikėjimo kraityje ir liturgijoje šis skaitinys yra siejamas su Kristumi. Jis bus mūsų valdovas: pažodžiui ant jo peties yra viešpatavimas. Nuostabusis Patarėjas: nuostabus savo išmintimi ir protingumu; Galingasis Dievas: kovoja už tautą ir ją gina, kaip ir pats Dievas; Amžinasis Tėvas: visuomet atsidavęs savo tautai; Ramybės Kunigaikštis: jo viešpatavimas sklidinas taikos.
2Iz 9,11: Aramas: Sirijos karalystė, kurios sostinė yra Damaskas.
3Iz 9,20: Manasas... Efraimas: dvi vyraujančios Izraelio – Šiaurinės karalystės gentys.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 9