BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 09 15 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 8

 Izaijo knyga
  
Iz 8

Izaijo sūnus

1 VIEŠPATS man liepė: „Imk į rankas didelę rašymo lentą ir parašyk ant jos aiškiomis raidėmis:[i1] „Maher-šalal-haš-baz nuosavybė“. 2 Aš pasirūpinau gauti patikimų liudytojų[i2] – kunigą Uriją ir Zechariją, Jerebechijo sūnų, kad jie man paliudytų. 3 Paskui suėjau su pranaše,[i3] ji pastojo ir pagimdė sūnų. O VIEŠPATS man tarė: „Duok jam Maher-šalal-haš-baz vardą, 4 nes daug anksčiau, negu kūdikis išmoks tarti 'tėti' ir 'mama', Damasko turtai ir Samarijos grobiai bus Asirijos karaliaus išplėšti“.

  
Išnašos:
1Iz 8,1: ... iškiomis raidėmis, kad visi galėtų lengvai perskaityti. Maher-šalal-haš-baz: simbolinis vardas, kurį Izaijas turėjo duoti kitam savo sūnui (žr. 3-iąją eilutę). Jis reiškia Greitai {imk} grobį – Skubėk plėšti – ir nusako asirų elgesį.
2Iz 8,2: ... patikimų liudytojų: Jie turės paliudyti, kad Izaijas pranašavo apie būsimą sunaikinimą. Apie kunigą Uriją žr. 2 Kar 16,10.
3Iz 8,3: ... su pranaše: Izaijo žmona.
4Iz 8,6: Ši tauta: Judo karalystė. Šiloaho vandenys: Srovė, kuri teka į Šiloaho tvenkinį Jeruzalėje. Ji teka lėtai ir simbolizuoja tylią ir apvaizdžią Dievo globą, kurią Jeruzalė atmeta. Todėl Dievas pasišaukia galingąją Asirijos kariuomenę, įvaizdintą Eufrato upe, kad nuniokotų Judo karalystę. Tačiau ji nebus visiškai sunaikinta, nes ji – Emanuelio kraštas.
5Iz 8,10: Izraelio priešų planas žlugs, nes su mumis yra Dievas – Emanuelis.
6Iz 8,16: ... laikyk tarp mano mokinių: perduok būsimosioms kartoms.
7Iz 8,18: ... ženklai: Izaijas ir jo sūnūs turėjo simboliškus vardus.
8Iz 8,23: ... Zebuluno... Naftalio: šiaurinė Palestina, – ji pirmoji pajuto Asirijos jungą. Tačiau Dievas ją išperka, kaip jis išperka ir visą savo tautą. Pajūrio vieškelis ėjo nuo Damasko per pietinę Galilėją į Viduržemio jūros pakrantę. Tautų Galilėja: šiaurinė Galilėja su pagonių gyventojais. Žr. Joz 20,7; Iz 9,1. Mt 4,15-16 ją mini, nes Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą Galilėjoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 8