BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 66

 Izaijo knyga
  
Iz 66

18 Ateinu surinkti visų tautų ir giminių.[i3] Jos ateis ir išvys mano šlovę. 19 Duosiu ženklą jiems ir tuos, kurie iš jų bus išlikę, pasiųsiu pas tautas: į Taršišą, Putą ir Ludą, Mešechą, Tubalą ir Javaną, – į tolimąsias salas, kurios niekuomet negirdėjo garso apie mane, neregėjo mano šlovės. Jie paskelbs tautoms mano garbę. 20 Ir iš visų tautų, – sako VIEŠPATS, – jie pargabens jūsų brolius kaip atnašą VIEŠPAČIUI – ant arklių ir vežimuose, neštuvais, ant mulų ir kupranugarių. Atgabens juos į Jeruzalę, mano šventąjį kalną, – sako VIEŠPATS, – kaip izraeliečiai kad neša savo atnašą švariuose induose. 21 Kai kuriuos iš jų padarysiu kunigais ir levitais, – sako VIEŠPATS.

  
Išnašos:
1Iz 66,3-66,5: Garbinti Dievą vien išorinėmis apeigomis tolygu stabų garbinimui.
2Iz 66,7-66,9: Jeruzalė gimdo savuosius vaikus be gimdymo skausmų, nes yra naujosios Dievo tautos pradėjimo simbolis.
3Iz 66,18: Dievas pasišaukia į Zioną – Jeruzalę kaimynines tautas, išsirenka iš jų pasiuntinius ir siunčia juos į tolimus kraštus, kad skelbtų jo šlovę... . jūsų brolius: žydus iš tremties.
4Iz 66,24: Dievo priešai guli negyvi už Naujosios Jeruzalės sienų. Lygiai kaip praeityje, taip ir pranašo dienomis, lavonai, šiukšlės ir atmatos gulėjo Hinomo slėnyje už miesto sienų. Slėnyje nuolat degdavo dideli laužai. Žr. Joz 15,8; 2 Kr 28,3; Mk 9,45-48.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 66