BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 66

 Izaijo knyga
  
Iz 66

10 Drauge su Jeruzale džiaukitės

ir būkite dėl jos linksmi visi,

kurie ją mylite!

Džiūgaukite kartu su ja visi,

kurie dėl jos liūdėjote!

11 Kad jūs penėtumėtės ir pasisotintumėte

jos krūtų paguoda,

kad jūs gertumėte su džiaugsmu

iš jos šlovingų krūtų.

12 „Nes VIEŠPATS taip sako:

„Užliesiu jus gerove kaip upe,

tautų turtais tarsi išsiliejusia srove.

Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų,

sūpuojami ant jos kelių.

13 Kaip motina guodžia savo sūnų,

taip aš paguosiu jus, –

Jeruzale būsite paguosti“.

14 Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdys,

jūsų kaulai sužaliuos nelyginant žolė.

Savo tarnams VIEŠPATS apreikš savo ranką,

bet savo priešams – savąjį pyktį.

  
Išnašos:
1Iz 66,3-66,5: Garbinti Dievą vien išorinėmis apeigomis tolygu stabų garbinimui.
2Iz 66,7-66,9: Jeruzalė gimdo savuosius vaikus be gimdymo skausmų, nes yra naujosios Dievo tautos pradėjimo simbolis.
3Iz 66,18: Dievas pasišaukia į Zioną – Jeruzalę kaimynines tautas, išsirenka iš jų pasiuntinius ir siunčia juos į tolimus kraštus, kad skelbtų jo šlovę... . jūsų brolius: žydus iš tremties.
4Iz 66,24: Dievo priešai guli negyvi už Naujosios Jeruzalės sienų. Lygiai kaip praeityje, taip ir pranašo dienomis, lavonai, šiukšlės ir atmatos gulėjo Hinomo slėnyje už miesto sienų. Slėnyje nuolat degdavo dideli laužai. Žr. Joz 15,8; 2 Kr 28,3; Mk 9,45-48.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 66