BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 65

 Izaijo knyga
  
Iz 65

Atnaujintas pasaulis

17 Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę.

O to, kas buvo, niekas neatsimins,

nei į galvą niekam nebeateis.

18 Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo,

ką aš kuriu.

Štai aš kuriu Jeruzalę 'Džiaugsmu',

o jos žmones – 'Linksmybe'.

19 Aš džiaugsiuosi Jeruzalėje

ir linksminsiuosi savo tautoje.

Nebebus joje girdėti graudaus verksmo

nei gailių dejonių.

20 Nebebus joje naujagimio,

kuris tegyventų vos kelias dienas,

ir senuko,

kuris nesulauktų žilo amžiaus.

Kas šimto metų mirs, bus tik jaunu laikomas,

o kas šimto metų nesulauks, tą laikys prakeiktu.

21 Statysis namus ir patys juose gyvens,

ir vynuogynus veis, ir patys valgys jų vaisius.

  
Išnašos:
1Iz 65,5: Tau esu per šventas: kiaulienos nešvarumas, taip akivaizdus semitui, yra tai, ką šitie žmonės laiko juos pašventinusiu maistu! Pranašas juos išjuokia.
2Iz 65,11-65,12: Laimė... Lemtis: hebrajiškai Gad ir Meni. Hebrajiškame tekste yra žodžių žaismas: Meni ir meniti – aukos Lemties deivei ir Dievas, kuris lemia.
3Iz 65,11-65,12: Laimė... Lemtis: hebrajiškai Gad ir Meni. Hebrajiškame tekste yra žodžių žaismas: Meni ir meniti – aukos Lemties deivei ir Dievas, kuris lemia.
4Iz 65,25: Žr. Iz 11,6-9 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 65