BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 61

 Izaijo knyga
  
 Geroji žinia apie išvadavimą
  
Iz 61

1 Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną[i1]vargdieniams.

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų,

paskelbti belaisviams laisvės

ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.

2 Paskelbti VIEŠPATIES malonės metų, –

mūsų Dievo atpildo dienos,

paguosti visų liūdinčiųjų.

3 Suteikti liūdintiems Zione

vainiką vietoj pelenų,

džiugesio aliejaus vietoj gedulo,

šlovės skraistę vietoje bailumo,

kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu,

VIEŠPATIES sodintu, kad apreikštų jo šlovę.

6 O jūs būsite pavadinti VIEŠPATIES kunigais, –

sakys jums į akis: „Mūsų Dievo tarnai“.

Tautų nuosavybe naudositės,

ūžausite jųjų turtuose.

8 Nes aš, VIEŠPATS, mėgstu teisingumą,

nekenčiu grobimo ir nusikaltimo.

Atiduosiu jiems atlygį,

sudarysiu su jais amžiną sandorą.

9 Jų giminė bus įžymi tarp tautų

ir jų palikuonys tarp žmonių.

Kas tik juos regės,

suvoks, jog tai giminė,

kurią VIEŠPATS palaimino.

  
Išnašos:
1Iz 61,1: Pranašas kalba apie Ziono – Jeruzalės atstatymą, Jėzus Kristus šiais žodžiais paskelbs savo misiją Nazarete. Žr. Lk 4,16-21. Malonės metas... atpildo diena: Dievo atėjimo išganyti metas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 61