BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 60

 Izaijo knyga
  
 Naujojo Ziono šlovė
  
Iz 60

1 Kelkis,[i1] nušviski! Tavoji šviesa atėjo,

VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito.

2 Nors žemę štai sutemos gaubia

ir tautas tamsybės dengia,

bet virš tavęs VIEŠPATS šviečia,

virš tavęs jo šlovė apsireiškia.

3 Tautos ateis prie tavosios šviesos

ir karaliai – prie tavojo tekančio spindesio.

4 Pakelki akis, pažvelki aplinkui!

Visi renkasi eiti pas tave:

tavieji sūnūs ateis iš toli,

tavosios dukros bus atneštos ant rankų.

5 Tai matydama, spindėsi iš džiaugsmo,

tavoji širdis virpės ir džiūgaus,

nes tau bus išpilti jūros lobiai,

pas tave suplūs tautų turtai.

6 Apguls tave kupranugarių vilkstinės,

Midjano ir Efos vienkupriai.

Atvyks visi iš Šebos, auksu ir smilkalais nešini, –

jie paskelbs VIEŠPATIES šlovingus darbus.

7 Kedaro kaimenės visos bus tau surinktos,

Nebajotų avinai tau tarnaus.

Kaip maloni atnaša jie žengs ant mano aukuro, –

jais išpuošiu šlovinguosius savo Namus.

8 Kas gi tie, kurie atskrenda kaip debesis,[i2]

kaip karveliai į savąsias karvelides?[i3]

9 Tikrai, laivai plauks pas mane,

Taršišo didlaiviai priekyje,

kad pargabentų tavuosius sūnus iš toli

drauge su jų auksu ir sidabru,

dėl VIEŠPATIES, tavojo Dievo,

ir Izraelio Šventojo, kuris tave išaukštino.

10 Svetimšaliai tau mūrus atstatys,

jų karaliai tau tarnaus,

nors nuplakiau tave pykčio valandą,

tačiau malonės valandą pasigailėsiu.

11 Tavieji vartai visuomet bus atverti,

nebus jie užkelti nei dieną, nei naktį,

kad galėtų įeiti nešantieji tau turtus tautų

ir jųjų karaliai eitynėse.

12 Nes tauta ir karalystė,

kuri tau netarnauja, – pražus, –

tokios tautos bus tikrai sunaikintos.

13 Libano šlovė[i4] ateis pas tave

drauge su kiparisais, klevais ir pušimis,

kad papuoštų mano Šventyklą

ir suteiktų grožį vietai,

kur ilsėsis mano kojos.

14 Lenkdamies žemai, ateis pas tave tavo engėjų sūnūs,

visi, kas niekino tave, parpuls tau po kojų.

Jie vadins tave „VIEŠPATIES miestu“

ir „Izraelio Šventojo Zionu“.

15 Dėl to, kad kadaise buvai apleistas,

nekenčiamas ir bejėgis,

dabar padarysiu aš tave

amžių pasididžiavimu, džiugesiu kartų kartoms.

16 Tu tautų penėsies pienu,

žįsi karališkas krūtis.

Tuomet tu žinosi, kad aš, VIEŠPATS,

esu tavasis išvaduotojas, tavasis Atpirkėjas, –

Jokūbo Galingasis.

17 Vietoj žalvario teiksiu auksą,

vietoj geležies – sidabrą,

vietoj medžių – žalvarį,

o vietoje akmenų – geležį.

Taiką pastatysiu tavo prižiūrėtoju,

o teisumą – tavo valdytoju.

18 Nebebus girdėti apie smurtą tavo šalyje,

niokojimą ar griovimą tavo valdose.

Savuosius mūrus vadinsi tu „Išganymu“,

o savuosius vartus – „Šlove“.

19 Tau dienos šviesa nebebus saulė

nei nakties metu nebešvies tau mėnulis,

bet VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,

tavo Dievas – tavasis spindesys.

20 Tavoji saulė niekad nebenusileis

nei tavasis mėnulis nesudils,

nes VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,

tavo gedulo dienos pasibaigs.

21 Tavoji tauta bus vien iš teisiųjų, –

jie amžiams paveldės žemę.

Jie – mano daigyno pumpurai,

mano rankų kūrinys, kad mane papuoštų.

22 Mažiausias taps tūkstančiu,

jauniausias – galinga tauta.

Aš, VIEŠPATS, padarysiu tą bemat,

kai laikas tam ateis.

  
Išnašos:
1Iz 60,1-60,6: Liturgija vartoja šį skaitinį Trijų Karalių šventės Mišiose, nes jis atspindi visuotinį Dievo užmojį, įgyvendintą krikščionybėje.
2Iz 60,8-60,9: Kaip debesis... kaip karveliai: baltos Taršišo laivų burės.
3Iz 60,8-60,9: Kaip debesis... kaip karveliai: baltos Taršišo laivų burės.
4Iz 60,13: Libano šlovė: kedrai drauge su kiparisais, klevais ir pušimis yra brangūs ir ilgalaikiai medžiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 60