BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 61

 Izaijo knyga
  
 Geroji žinia apie išvadavimą
  
Iz 61

1 Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną[i1]vargdieniams.

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų,

paskelbti belaisviams laisvės

ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.

2 Paskelbti VIEŠPATIES malonės metų, –

mūsų Dievo atpildo dienos,

paguosti visų liūdinčiųjų.

10 Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,

džiūgausiu Dievu savuoju,

nes jis mane aprengė išganymo drabužiais

ir apsupo teisumo skraiste

kaip jaunikį, besipuošiantį vainiku,

lyg nuotaką, besidabinančią vėriniais.

11 Kaip žemė išaugina savąsias ataugas,

kaip sodas suželdina savąsias sėklas,

taip Viešpats DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę

visų tautų akivaizdoje.

  
Išnašos:
1Iz 61,1: Pranašas kalba apie Ziono – Jeruzalės atstatymą, Jėzus Kristus šiais žodžiais paskelbs savo misiją Nazarete. Žr. Lk 4,16-21. Malonės metas... atpildo diena: Dievo atėjimo išganyti metas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 61