BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 61

 Izaijo knyga
  
 Geroji žinia apie išvadavimą
  
Iz 61

1 Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną[i1]vargdieniams.

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų,

paskelbti belaisviams laisvės

ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.

2 Paskelbti VIEŠPATIES malonės metų, –

mūsų Dievo atpildo dienos,

paguosti visų liūdinčiųjų.

3 Suteikti liūdintiems Zione

vainiką vietoj pelenų,

džiugesio aliejaus vietoj gedulo,

šlovės skraistę vietoje bailumo,

kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu,

VIEŠPATIES sodintu, kad apreikštų jo šlovę.

4 Jie atstatys senuosius griuvėsius,

atkurs seniai apleistas gyvenvietes,

atnaujins nuniokotus miestus,

tuščius nuo neatmenamų laikų.

5 Svetimieji jums tarnaus

ir gins ganyklon jūsų kaimenes,

svetimšaliai bus jūsų artojai ir vynininkai.

6 O jūs būsite pavadinti VIEŠPATIES kunigais, –

sakys jums į akis: „Mūsų Dievo tarnai“.

Tautų nuosavybe naudositės,

ūžausite jųjų turtuose.

7 Kadangi jų gėda buvo dviguba,

užgaulės ir pajuoka buvo jų dalis,

todėl dvigubą paveldą gaus savoje šalyje,

amžiną džiaugsmą jie patirs.

8 Nes aš, VIEŠPATS, mėgstu teisingumą,

nekenčiu grobimo ir nusikaltimo.

Atiduosiu jiems atlygį,

sudarysiu su jais amžiną sandorą.

9 Jų giminė bus įžymi tarp tautų

ir jų palikuonys tarp žmonių.

Kas tik juos regės,

suvoks, jog tai giminė,

kurią VIEŠPATS palaimino.

10 Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,

džiūgausiu Dievu savuoju,

nes jis mane aprengė išganymo drabužiais

ir apsupo teisumo skraiste

kaip jaunikį, besipuošiantį vainiku,

lyg nuotaką, besidabinančią vėriniais.

11 Kaip žemė išaugina savąsias ataugas,

kaip sodas suželdina savąsias sėklas,

taip Viešpats DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę

visų tautų akivaizdoje.

  
Išnašos:
1Iz 61,1: Pranašas kalba apie Ziono – Jeruzalės atstatymą, Jėzus Kristus šiais žodžiais paskelbs savo misiją Nazarete. Žr. Lk 4,16-21. Malonės metas... atpildo diena: Dievo atėjimo išganyti metas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 61