BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 55

 Izaijo knyga
  
 Kvietimas prie malonės
  
Iz 55

6 Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima jį rasti,

šaukitės jo, kai jis yra arti.

7 Tepalieka nedorėlis savąjį kelią

ir nusidėjėlis – savuosius kėslus!

Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,

pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.

8 „Nes mano mintys – ne jūsų mintys,

o mano keliai – ne jūsų keliai“, – VIEŠPATIES žodis.

9 „Kaip aukštas dangus viršum žemės,

taip mano keliai viršija jūsų kelius

ir mano mintys – jūsų mintis.

  
Išnašos:
1Iz 55,1-55,5: Dievo išganymo užmojis yra visuotinis, apima Izraelį ir visas tautas. Žr. Iz 12,3; Jn 7,37.
2Iz 55,13: Erškėčiai... dilgėlės: primena dykumą ir kančią bei sunkumus. Kiparisai... mirtos: primena derlingą šalį ir džiaugsmą bei sėkmę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 55