BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 56

 Izaijo knyga
  
 3. Pirmųjų tremtinių grįžimas
  
Iz 56

Viešpaties Namai yra atviri visiems

1 Taip sako VIEŠPATS:

„Laikykitės teisingumo ir būkite dori,[i1]

nes greitai ateis mano išganymas,

greitai ims reikštis manasis teisumas.

2 Palaimintas žmogus, kuris tai daro,

ir žmogaus sūnus, kuris to laikosi:

švenčia šabą, jo neišniekina,

ranką savo sergsti nuo bet kokio pikto darbo“.

3 Svetimšalis, atėjęs pas VIEŠPATĮ, tegu nesako:

„VIEŠPATS tikrai išskirs mane iš savosios tautos“.

Eunuchas[i2] tenekalba: „Štai aš – medis nudžiūvėlis“.

4 Juk VIEŠPATS sako taip:

„Eunuchams, švenčiantiems mano šabus,

noriai darantiems tai, kas man patinka,

ir užlaikantiems manąją sandorą,

5 duosiu aš savuose Namuose ir savo mūruose

paminklą ir vardą,[i3]

vertingesnį už sūnus ir dukteris, –

duosiu jiems vardą, amžiną ir nemarų.

6 Ir svetimšalius, ateinančius pas

VIEŠPATĮ,

kad man tarnautų,

kad mylėtų mano vardą

ir taptų mano tarnais, –

visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina,

visus, kurie laikosi mano sandoros, –

7 aš nuvesiu į savo šventąjį kalną

ir savo maldos Namuose juos pradžiuginsiu.

Malonios man bus jų deginamosios atnašos

ir skerdžiamosios aukos ant mano altoriaus,

nes manieji Namai bus vadinami

maldos namais visoms tautoms“.

8 Tai žodis Viešpaties DIEVO,

kuris renka Izraelio išblaškytuosius:

„Aš surinksiu per jį ir daugiau, –

kitus, be jūsų, kurie jau esate surinkti“.

Akli vadai

9 [i4]Jūs visi lauko žvėrys, ateikite praryti!

Jūs visi miško žvėrys![i5]

10 Mano sargai – akli, jie visi nieko nepastebi.

Visi jie – kurti šunys, negalintys loti, –

tik sapnuoja, tyso ir mėgsta snausti.

11 Rajūs jie šunys, – niekad jiems negana,

jie yra piemenys be išmanymo, –

savais keliais visi jie eina,

kiekvienas jų žiūri vien savo naudos.

12 „Ateikite, – sako, – aš atnešiu vyno!

Paūžkime, gerdami stiprų gėrimą,

kaip yra šiandien, bus taip ir rytoj,

ir net dar smagiau“.

  
Išnašos:
1Iz 56,1-56,6: Būsimasis Mesijo išganymas yra pasiekiamas visiems, kurie tiki Viešpatį ir laikosi jo įsakymų, nepaisant kilmės ar visuomeninės padėties.
2Iz 56,3: Iš pradžių eunuchai nebūdavo priimami į Dievo tautos bendruomenę. Žr. Įst 23,2; Išm 3,14. Medis nudžiūvėlis: nevaisingas.
3Iz 56,5: ... paminklą... vardą: bevaikis izraelietis galėdavo įamžinti savo vardą paminkliniu įrašu. Žr. 2 Sam 18,18; Neh 7,15; 13,14.
4Iz 56,9-57,13: Skaitiniai apie aklus vadus ir neištikimą tautą atspindi prieštremtinį laikotarpi, – pranašus, kurie prieš Babilonijos tremtį smerkė izraeliečių pomėgi garbinti pagonių dievus.
5Iz 56,9: ... lauko žvėrys... miško žvėrys: pranašas šaukia pagonių tautas ateiti ir nuniokoti Izraelį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 56