BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 55

 Izaijo knyga
  
 Kvietimas prie malonės
  
Iz 55

1 Nagi, visi,[i1] kurie trokštate,

ateikite prie vandens!

Net jei ir pinigų neturite,

ateikite, pirkite duonos ir valgykite!

Ateikite, pirkite vyno ir pieno –

be pinigų ir be kainos!

2 Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona,

ir savo uždarbiu – už tai, kas nepasotina?

Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera,

gardžiuositės skanėstais.

3 Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės,

kad turėtumėte gyvenimą.

Aš amžinąją sandorą su jumis sudarysiu,

remdamasis savo ištikima meile Dovydui.

4 Štai liudytoju tautoms aš jį padariau,

vadu ir tautų valdovu.

5 Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai,

o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave

dėl VIEŠPATIES, tavojo Dievo,

ir dėl Izraelio Šventojo,

kuris tau suteikė tokią garbę.

6 Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima jį rasti,

šaukitės jo, kai jis yra arti.

7 Tepalieka nedorėlis savąjį kelią

ir nusidėjėlis – savuosius kėslus!

Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,

pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.

8 „Nes mano mintys – ne jūsų mintys,

o mano keliai – ne jūsų keliai“, – VIEŠPATIES žodis.

9 „Kaip aukštas dangus viršum žemės,

taip mano keliai viršija jūsų kelius

ir mano mintys – jūsų mintis.

10 Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus

ir negrįžta atgalios,

kol nepalaisto žemės,

kad dygtų ir želtų joje augalai,

kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam,

11 taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos:

jisai nesugrįš pas mane bergždžias,

bet įvykdys, ko trokštu,

ir atliks, ko siųstas“.

  
Išnašos:
1Iz 55,1-55,5: Dievo išganymo užmojis yra visuotinis, apima Izraelį ir visas tautas. Žr. Iz 12,3; Jn 7,37.
2Iz 55,13: Erškėčiai... dilgėlės: primena dykumą ir kančią bei sunkumus. Kiparisai... mirtos: primena derlingą šalį ir džiaugsmą bei sėkmę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 55