BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 22 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 49

 Izaijo knyga
  
 2. Išpirkimas iš nuodėmės, Izraelio išvadavimas
  
Iz 49

Išvadavimas ir Ziono atstatymas

8 Taip kalba VIEŠPATS: „Malonės metu tave išklausau,

išganymo dieną tau padedu.

Sukūriau tave, paskyriau tave sandora tautai,

kad atstatytum kraštą

ir išdalytum nuniokotus paveldus.

9 Sakyk kaliniams: 'Išeikite!'

ir tiems, kurie tamsybėse: 'Eikite į šviesą!'

Pakelėse jie ganysis,

ant plikų kalvų visur jie ras ganyklų.

10 Nekęs nei alkio, nei troškulio,

nekenks jiems nei dykumų vėjas, nei saulė,

nes gailestingasis juos veda

ir nuveda prie čiurlenančių šaltinių.

11 Padarysiu jiems kelią per visus savo kalnus,

mano vieškeliai bus išlyginti.

12 Štai! Šitie ateina iš toli,

vieni iš šiaurės ir vakarų,

o kiti iš Syenės[i6] šalies“.

13 Dangūs, džiūgaukite!

Iš džiaugsmo šokinėk, žeme!

Tegu plyšta kalnai nuo džiaugsmo giesmės!

Nes VIEŠPATS paguodė savąją tautą,

pasigailėjo savo varguolių.

14 Bet Zionas sako: „Paliko mane VIEŠPATS,

užmiršo mane Dievas“.

15 „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį,

būti nešvelni savo įsčių sūnui?

Net jeigu ji ir užmirštų,

aš tavęs niekad neužmiršiu.

  
Išnašos:
1Iz 49,1-49,7: Antroji Viešpaties Tarno giesmė.
2Iz 49,1: ... ištarė manąjį vardą: Dievas pašaukė Kyrą, Persijos karalių, ypatingai pareigai (žr. Jer 1,5).
3Iz 49,2: Dievas parengė Tarną ir padarė jį tinkamą paskelbti savo užmojui.
4Iz 49,3: ... tarnas: Tarnas yra tapatinamas su Izraelio tauta kaip jos idealus atstovas.
5Iz 49,6: Tarno užduotis apima ne tik Izraelio atstatymą, bet ir pasaulio išganymą. Žr. Lk 2,32.
6Iz 49,12: Syenė: miestas, dabar vardu Asuanas, prie pirmųjų Nilo krioklių pietiniame Egipte.
7Iz 49,16: Įrėžiau... vardą... rankos delne: Dievas niekuomet nebuvo užmiršęs savosios tautos. Žr. Iš 13,9.16; Įst 6,6-9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 49