BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 49

 Izaijo knyga
  
 2. Išpirkimas iš nuodėmės, Izraelio išvadavimas
  
Iz 49

Viešpaties Tarnas

1 Išgirskite mane,[i1] salos,

atkreipkite dėmesį, tolimosios tautos!

Mane VIEŠPATS pašaukė dar negimusį, –

dar motinos įsčiose tebesantį,

jis ištarė manąjį vardą.[i2]

2 Jis padarė iš manęs aštrų kalaviją,[i3]

paslėpė mane savo rankos šešėlyje.

Jis padarė mane aštria strėle

ir įdėjo į savąją strėlinę.

3 „Tu esi mano tarnas,[i4] – man pasakė, –

Izraeli, per tave savo šlovę apreikšiu!“

4 Bet aš pagalvojau: „Veltui aš triūsiau,

tuščiai ir be naudos jėgas eikvojau;

tačiau mano byla pas VIEŠPATĮ,

ir mano atlygis manojo Dievo rankoje.

5 Dabar tvirtai nusprendė VIEŠPATS,

kuris mane savuoju tarnu dar motinos įsčiose padarė,

kad aš Jokūbą jam parvesčiau, –

Izraelis pas jį būtų surinktas.

Aš esu pagerbtas VIEŠPATIES akyse,

mano Dievas – manoji jėga!“

6 „Per maža,[i5] – sako jis, – tau būti mano tarnu,

prikelti Jokūbo gimines

ir sugrąžinti Izraelio likučius.

Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesa,

kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius“.

  
Išnašos:
1Iz 49,1-49,7: Antroji Viešpaties Tarno giesmė.
2Iz 49,1: ... ištarė manąjį vardą: Dievas pašaukė Kyrą, Persijos karalių, ypatingai pareigai (žr. Jer 1,5).
3Iz 49,2: Dievas parengė Tarną ir padarė jį tinkamą paskelbti savo užmojui.
4Iz 49,3: ... tarnas: Tarnas yra tapatinamas su Izraelio tauta kaip jos idealus atstovas.
5Iz 49,6: Tarno užduotis apima ne tik Izraelio atstatymą, bet ir pasaulio išganymą. Žr. Lk 2,32.
6Iz 49,12: Syenė: miestas, dabar vardu Asuanas, prie pirmųjų Nilo krioklių pietiniame Egipte.
7Iz 49,16: Įrėžiau... vardą... rankos delne: Dievas niekuomet nebuvo užmiršęs savosios tautos. Žr. Iš 13,9.16; Įst 6,6-9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 49