BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 44

 Izaijo knyga
  
Iz 44

23 Dangūs, džiūgaukite, nes VIEŠPATS tai padarė,

valiuokite, žemės gelmės!

Kalnai, šokite giedodami

drauge su miškais ir visais jų medžiais!

Nes VIEŠPATS išpirko Jokūbą, –

per Izraelį parodys šlovę savo.

  
Išnašos:
1Iz 44,5: ... ant rankos užsirašys: užuomina apie babiloniečių paprotį ištatuiruoti vergo rankoje savininko vardą. Žr. Apr 13,16.
2Iz 44,8: Uola: vieta prieglaudai. Dievas dažnai vadinamas uola – prieglauda. Žr. Įst 32,4.18; 1 Sam 2,2.
3Iz 44,9-44,20: Satyra, pajuokianti stabų dirbėjus ir garbintojus.
4Iz 44,20: Maitintis pelenais: dėti pastangas, bet neturėti jokios naudos. Žr. Oz 12,2; Koh 1,14; 2,11.l7.
5Iz 44,28: Kyras: Persijos karalius (559-529 m. prieš Kristų) ir Babilonijos užkariautojas. Nugalėjęs Babiloniją 538 m. prieš Kristų, jis leido žydams grįžti į savo tėvų kraštą, atstatyti Jeruzalę ir Šventyklą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 44

Izaijo knygaSkyrius: 45

 Izaijo knyga
  
Iz 45

8 Rasokite, dangūs, iš aukštybių

ir, debesys, išlykite teisumą.

Žemė teprasiveria, tedygsta išganymas,

drauge tegu išželdina teisumą.[i4]

Aš, VIEŠPATS, tai padariau.

  
Išnašos:
1Iz 45,1: Pateptasis: hebrajiškai mašiah, – iš šio žodžio kilo žodis Mesijas. Iš graikiškojo vertimo kristos turime žodį Kristus. Žodis Kristus nėra vardas, pareigos ar pašaukimo titulas. Senojo Testamento karaliai buvo Dievo pateptieji. Čia mesijo titulas duodamas Kyrui, Persijos karaliui, nes jis buvo Dievo įrankis.
2Iz 45,2: Vario durys: Babilono rūmuose.
3Iz 45,7: ... sukeliu negandas: Dievas leidžia blogiui reikštis dėl didesnio gėrio.
4Iz 45,8: Vulgatos vertimas pabrėžia šio teksto mesijinę prasmę, versdamas žodį teisumas žodžiu Teisusis ir žodį išganymas žodžiu Išganytojas. Advento liturgija vartoja Rorate, coeli desuper... Rasokite, dangūs, iš aukštybių... , kad pabrėžtų amžius siejantį Kristaus atėjimo ilgesį pasaulyje. 45,9: Dievas yra laisvas, – niekas negali bylinėtis su juo dėl to, kad jis pasirinko Kyrą mesiju.
5Iz 45,9: Dievas yra laisvas, – niekas negali bylinėtis su juo dėl to, kad jis pasirinko Kyrą mesiju.
6Iz 45,13: Jis: Persijos karalius Kyras, Dievo pašauktas išlaisvinti ir atkurti Izraelį.
7Iz 45,14: Egipto... Kušo {Etiopijos}... sabiečiai: egiptiečiai ir jų sąjungininkai, Kyro nugalėti, išpažįsta Izraelio Dievą kaip vieną tikrą Dievą. Žr. Iz 43,3.
8Iz 45,15: ... pasislėpęs Dievas: šis tekstas atkreipia dėmesį į teologinę įžvalgą – Dievas yra istorijos Viešpats per savo įrankius (Kyrą). Savo tautai Dievas nuolat yra Išvaduotojas, kurio visagalybė reiškiasi Visatoje (18-19 eilutė).
9Iz 45,18: Tyrlaukiai: užuomina apie Kūrimo pradžią, kai žemė buvo be pavidalo (žr. Pr 1,2).
10Iz 45,20: ... nešiojasi stabus iš medžio: taip buvo daroma švenčių eisenose. Pagonių dievai turi kojas, bet negali vaikščioti. Žr. Ps 115,7; Bar 6,25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 45